Hagland leverer sterke tall

I årsberetningen til R. G. Hagland AS fremkommer at gruppen sett under ett hadde driftsinntekter i 2020 på 456,6 millioner kroner og et overskudd 62,3 millioner.

Paal W  Aanensen Foto Haakon Nordvik
Paal W. Aanensen er CFO i Hagland-gruppen. Foto Haakon Nordvik.

R. G. Hagland AS er morselskapet i Hagland-gruppen som omfatter forretningsområdene skipsmegling, rederi, eiendom, maritime agenturer og økonomitjenester.

Rederivirksomheten er største bidragsyter til aktivitet og kapitalavkastning i gruppen. Omsetningen i skipsfartsvirksomheten operert av Hagland Shipping landet i 2020 på 382,2 millioner kroner med et samlet resultat før skatt på 43,8 millioner kroner. Overskuddet før skatt la i 2020 på seg med nær 16 millioner kroner sammenlignet med i 2019.

Hagland-gruppen har 140 ansatte fordelt på 55 hovedsakelig tilknyttet hovedkontoret i Haugesund, men også noen tilknyttet Oslo-kontoret og skipsagentvirksomheten på Kårstø i Tysvær, foruten 85 seilende.

(Tekst SMe basert på R. G. Hagland AS sin årsberetning.)