Har solgt Viking Athene ut av markedet

Eidesvik Offshore har solgt forsyningsskipet Viking Athene. Fartøyet skal nå tjenestegjøre som serviceskip innenfor havbruksnæringen.

Viking Athene
Viking Athene (ytterst) i Langevåg på Bømlo.

Slik bidrar Eidesvik Offshore til en bedre balanse i markedet for forsyningsskip i Nordsjøen.

Viking Athene ble bygget i 2006.

(Tekst SMe basert på børsmelding. Foto SMe)