Heder for lang og tro tjeneste

Idar Jacobsen og John Petter Birkeland har vært ansatt i Rogaland fylkeskommune i henholdsvis 27 og 32 år. 1. september ble de pensjonister.

Bilde1
F.v. Idar Jacobsen, rektor Geir Tuftedal og John Petter Birkeland. Foto: Jan Tore Nilsen.

Idar Jacobsen har undervist både på dekks- og maskinoffiserutdanningen ved maritim avdeling, Fagskolen Rogaland, mens John Petter Birkeland har undervist på maskinoffiserutdanningen.

Rektor Geir Tuftedal overrakte hedersbeviset i form av en medalje i sølv.

- Men den er mye mer enn en gave. Medaljen representerer en lang tradisjon med solide verdier. Den er et varig bevis på Idar og John Petter sin betydning for skolen vår, sier Jan Tore Nilsen som leder den maritime avdelingen ved Fagskolen Rogaland.

Tilstede ved overrekkelsen var ansatte og tidligere ansatte foruten skolens ledelse.