Jens og pengene hans har gjort godt i Haugesund

Når Jens Ulltveit-Moe nå er helt ute av Knutsen-rederiet, kan historien skrives om en investor som har betydd svært mye for sjøfartsbyen Haugesund.

Jens Ulltveit Moe
Jens Ulltveit-Moe

Fra Ullveit-Moe til Mohn

Jens Ulltveit-Moe har solgt sine siste eierandeler i Knutsens flåte av LNG-tankere. Kjøper er ifølge Finansavisen, Trond Mohn. Dermed avløses samarbeidet som Trygve Seglem har hatt med Jens Ulltveit-Moe gjennom 38 år, av et samarbeid med Trond Mohn fra Bergen. Heller ikke dette samarbeidet er på noen måte nytt. Knutsen har kjøpt pumper av Mohn «fra tidenes morgen», men i 2009 kom Trond Mohn inn som eier av tre bøyelastere etter at Trygve Seglem hadde kjøpt Jens Ulltveit-Moe ut av bøyelast-delen av rederiet i 2008. Trond Mohns inntreden var viktig for Seglems finansiering av kjøpsavtalen med Jens Ulltveit-Moe.

LNG-tankerne

Som en del av Seglems kjøpsavtale med Ulltveit-Moe, lå en opsjonsavtale for overtakelse også av sistnevntes eierandeler i flåten av LNG-tankere. Som i bøyelast, eide de to partnerne på dette tidspunktet 50/50 også i LNG. Utløsingen av opsjonen skulle kunne skje i 2011, men Trygve Seglem valgte ikke å tiltre opsjonen på dette tidspunkt. Fra 2016 har imidlertid Jens Ulltveit-Moe gradvis solgt seg ut også i LNG-tankskipsflåten. Seglem har kjøpt noe, andre investorer resten.

Jens 1980 og Trygve 1983

Jens Ulltveit-Moe tiltrådte stillingen som adm. dir. i det kriserammede Knut Knutsen OAS den 1. mars 1980. I 1983 ansatte han Trygve Seglem, en ansettelse som var et sant lykketreff, for begge to. Ulltveit-Moe og Seglem la ut på en reise som har endt opp med et av landets fremste rederigrupperinger.

HMV 1990

I 1986 kjøpte Jens Ulltveit-Moe livbåtverftet Harding i Kvinnherad. I 1989 kjøpt han Skaaluren Verft i samme kommune og året etter Haugesund Mekaniske Verksted. Bare for å nevne noen av investeringene Ulltveit-Moe gjorde. Han overlot tidlig til Trygve Seglem å utvikle rederiet. Jens Ulltveit-Moe hadde begynt karrieren sin i konsulentselskapet McKinsley og har nok alltid siden vært en «snuoperatør» i næringslivet. Det har vært hans modus operandi.

Rundt årtusenskiftet solgte Jens Ullveit-Moe Umoe Olje og Gass, som HMV på dette tidspunkt var blitt en del av. Han beholdt imidlertid tomten verftet ligger på. Først nylig kjøpte nåværende Aibel tomten av Ulltveit-Moe.

Fykende måker 1992

Jens Ulltveit-Moe har over en lang tidsperiode hatt mye penger stående i arbeid i Haugesund, til glede for seg selv og byen. Allerede i 1992 fikk han Haugesunds hederstegn «Fykende måker» for sin innsats til «fremhjelp av byens næringsliv».

(Tekst og foto SMe)