Knallsterk søkning til Vg2 maritime fag

Søkningen til Vg2 maritime fag er svært god både i Haugesund og på Bømlo. Opp henholdsvis 105 og 14 prosent.

Aina Lehmann
Aina Lehmann

Aina Lehmann formidler tallene. Hun er ansatt i Maritimt Opplæringskontor sitt nyetablerte rekrutteringsprosjekt.

– Vi måtte gjøre noe i forbindelse med pandemien. Elever både i ungdomsskolen og i videregående gav uttrykk for at de manglet informasjon om valgmuligheter nå som yrkesmesser og andre tradisjonelle plattformer for informasjonsutveksling har falt bort, sier Aina Lehmann.

Hun ble ansatt i rekrutteringsprosjektet og har samarbeidet med Maritim Karriere, et nasjonalt prosjekt i regi av Maritimt Forum og Norges Rederiforbund, foruten at hun har arbeidet med lokale tiltak blant annet innenfor sosiale medier og digital markedsføring. Rekrutteringsarbeidet har altså bidratt til svært gode resultater.

– Ved søknadsfristens utløp til videregående utdanning i fjor hadde Karmsund videregående skole 22 søkere til Vg2 maritime fag. Rubbestadneset videregående skole hadde 29. I år er tallet for Karmsund 45 søkere, mens Rubbestadneset har 33 søkere.

Inge Jarl Auestad leder Maritimt Opplæringskontor.

– Nå ønsker vi oss at det opprettes en ekstra klasse i Vg2 maritime fag ved Karmsund videregående skole. I dag har vi to klasser med plass til 15 i hver. Med 45 søkere er det grunnlag for en tredje klasse, sier Auestad.

Han viser til at rederiene den siste tiden ikke har fått tak i alle lærlingene de ønsker seg.

(Tekst SMe. Foto privat)