Kommentar: Aibel, og vi andre, er oss!

Jeg begynner med et lite, hvitt hus like overfor Aibel sitt administrasjonsbygg på Risøy. Det er veldig synlig og samtidig usynlig i det du kommer over broen.

Aibel Johan Sverdrup Prosessplattform
Jens Risøens våningshus til venstre i forkant. I dag eies dette av Aibel. I bakgrunnen prosessplattformen til Johan Sverdrup. Ferdigstillelsen av denne er satt til neste år.

Risøytunet

Det er velholdt og smakfullt innredet. Det har små rom med en intim atmosfære. Et gulvur har stoppet på slaget seks. Her bygde Jens Thomassen våningshuset sitt etter at han og broren John hadde overtatt Risøygården fra faren. De tok etternavnet Risøen som seg hør og bør og satte sitt tydelige preg på Haugesund da strandstedet ble ladested og by.

Her satt vi i den lille stuen med hvit duk på bordet. Aibel eier Risøytunet. De hadde vunnet tidenes kontrakt på åtte milliarder kroner. Det handlet om prosessplattformen til Johan Sverdrup. For alle medarbeiderne handlet det om levebrødet. For byen og regionen likeså. For oss alle sammen handlet det om en leveranse på riktig tidspunkt, til riktig pris, med topp kvalitet og uten helse- og miljøskader.

Maritimt Forum har ikke ansvar for noe av dette. Det hadde seg bare slik at vi tilfeldigvis hadde styremøte med Aibel som vertskap samme dagen som den nye kontrakten ble kjent. Men vi følte på ansvaret, sammen med verftet, byens og regionens befolkning. Den handler om oss alle sammen. Hva vi kan få til.

Prosessplattformen er på plass

Den beste måten å komme seg til Risøy fra sentrum av Haugesund er å spasere eller sykle over broen. Langt nede ligger sundet, mot nord stormer Sletta inn over Kvalen, mot sør brer den gamle kongeveien seg ut, mot øst stiger byen frem, og denne dagen i 2018, raget tårnet på boreplattformen til Johan Sverdrup opp. Den var i ferd med å ferdigstilles med et volum på 21.000 tonn, altså hakket under prosessplattformen som nå er kommet inn, i 2021, nærmere bestemt en fredag i mai, like før nasjonaldagen. Prosessplattformen har et volum på 23.000 tonn.

Fra 1939 har Risøybroen forankret øysamfunnet og alt dets virke mitt i Haugesund, men fra broens toppunkt løsrives du fra alt sammen. Alt faller på plass i den store sammenhengen.

Grunnleggerne

Haugesund Mekaniske Verksted ble etablert i 1900 da Carl Andersen, Gustav Fahlvik og Carl Mjellem kom til Haugesund fra Bergen for å begynne for seg selv. De kjente godt til haugesundredernes behov for reparasjonsarbeider på den raskt voksende dampskipsflåten og må ha sett et marked mellom Stavanger i sør og Bergen i nord. Carl Mjellem var broren til en av grunnleggerne av Mjellem & Karlsen, Carl Andersen var verksmester samme sted, mens Gustav Fahlvik hadde seilt maskinist. Fahlvik hadde imidlertid bodd en periode på Visnes i forbindelse med at faren arbeidet i gruven, men han hadde dratt til Bergen for å gå i maskinlære der. HMV sitt første større oppdrag ble å bygge en dampkjele for nettopp Mjellem & Karlsen.

Vi ble vist rundt på boreplattformen til Johan Sverdrup denne dagen i 2018. Jeg kunne liksom se for meg at Carl Andersen, Gustav Fahlvik og Carl Mjellem var med i følget. De hadde verken vernesko, vernebriller, hansker og tykke arbeidsklær på, slik som oss. De tilhørte en annen tid da alvorlige ulykker var vanlig i verftsindustrien. Nå er sikkerheten førsteprioritet. Andersen tygger skråtobakk og sender en spyttklyse over rekken. Fahlvik tenner snadden, og Mjellem retter på sixpencen. Alle har overlærsko med snøring, men ingen av dem er hovmodige i kraft av sin alder. De lytter når det fortelles om borestøttemodul og plattformkraner på 182 tonn. De er mektig imponerte. De tenker tilbake på sin første dampkjele og blir ydmyke for alt som er blitt.

Størst siden 1900

Jens og John Risøen var blant de som bygget Haugesund. I Jens Risøens hus besegles fortsatt avtaler med stor betydning for byen og regionen. Prosessplattformen som nå er kommet inn til Aibel, er det største prosjektet samlet sett i verftets 121-årige historie. Ledelse, ingeniører og operatører ved Aibel i dag står ikke tilbake for noen av de som har gått opp veien før dem. At Risøytunet kom i Aibels eie en gang på 1990-tallet og er gjort til mer enn det en gang var, er et bilde på dette. Historien legger på seg lag for lag. Slik skapes en kultur, og denne kulturen er Aibels viktigste fortrinn.

Vi bygger sammen!

(Kommentar ved Sverre Meling jr.)