Kommentar: Det er politikk alt sammen

I ukens nyhetsbrev handler mye om politikk. Det er fordi vi Maritimt Forum ikke vil fremstå som idioter.

Kandidater
Sentrale kandidater i stortingsvalget til høsten fra Haugalandet og Sunnhordland: Øverst f.v. Sveinung Stensland (H), Tove Elise Madland (AP), Odd Harald Hovland (AP). Nederst f.v. Terje Halleland (FrP), Tor Inge Eidesen (SP), Liv Kari Eskeland (H).

Det var de gamle grekerne som sa det. At en idiot, på gresk «idiotis», er en person som ikke er interessert i politikk. Det kan bety en del annet også, men vi holder oss til dette. At en idiot er en som ikke er interessert i politikk. Så får de med andre interesser ha oss unnskyldt. Vi er tross alt i oppløpet til stortingsvalget den 13. september, og Maritimt Forum skal ikke minst være en organisasjon som arbeider med den maritime næringens rammebetingelser.

Styret til Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland møttes nylig. Etter alle innspillene som kom knyttet til hva vi skal være opptatt av i valgkampen, er det etter alt å dømme ingen idioter i styret. Vi nevner i stikkords form:

  • EU-taksonomi og konsekvenser for den regionale klyngen
  • støtteordninger i det grønne skiftet
  • grønn finansiering
  • konkurranse og forutsigbarhet i havvindsatsingen
  • unngå bråstopp i olje og gass - bygge videre på verdiskapingen fra sektoren i det grønne skiftet
  • nettolønn
  • utvirke forståelse for betydningen av verdiskaping i privat næringsliv
  • sjøtransport som løsningen for mindre utslipp i transportsektoren
  • mulighetene i fiskeri og havbruk

Og alt dette kommer på toppen av, eller som en del av, den politiske plattformen Maritimt Forum bygger på og som stadig revideres.

Olje- og energiminister Tina Bru var i Haugesund denne uken. Hun tilkjennegav et ønske om en ambisiøs satsing på havvind. Stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland (H) fremholder at aktører på Haugalandet og i Sunnhordland har hatt viktige roller for å bygge opp denne satsingsviljen.

Like forut for Brus besøk i Haugesund ble det oppnådd budsjettenighet omkring revidert nasjonalbudsjett mellom regjeringspartiene og FrP. Terje Halleland, stortingskandidat i Rogaland for FrP, bidro til at maksimumstaket i nettolønnsordningen oppheves ut året.

Arbeiderpartiet har nylig lagt frem vekstplaner for så vel Vestland som Rogaland. Her heter det blant annet at partiet vil få fortgang i utlysningen av nye konsesjonsområder for havvind samt få utarbeidet en ambisiøs nasjonal strategi for bunnfast og flytende havvind som blant annet inkluderer satsing på norsk leverandørindustri.

Vi i Maritimt Forum blir også ofte lei av politikk, slik mange gjør i valgkampen, men den som isolerer seg fra en verden som riktignok snurrer fort rundt, men granngivelig ikke fortere enn da de gamle grekerne møttes i folkeforsamlingen, i alle fall ikke i fysisk forstand, er nok for en idiot å regne. Valgkamp eller ikke valgkamp.

Man blir nemlig fort stående igjen som den store taperen.

Kommentar v/ Sverre Meling jr.