Kommentar: Fra annus horribilis til annus mirabilis

Pandemiåret 2020/21 avløses sannsynligvis snart av bedre tider. Haugesund Sparebank inviterte sentralbanksjefen til sofaprat med lokalt næringsliv.

Haugesund Sparebank
F.v. Ingrid Heradstveit Guddal (Hydro Karmøy), Karoline Sjøen Andersen (OED), Siri Lill Mannes, Øystein Olsen, Bernt Jæger (Næringsforeningen) og Leif Johan Sevland (ONS).

Øystein Olsen var i flytsonen etter endelig å ha fått reise på tur. Han sa det selv, at det nærmest var en euforisk opplevelse å komme seg ut av kontorene i Oslo. For selv om de ansatte både i Norges Bank og Oljefondet i all hovedsak i lengre tid har jobbet fra hjemmekontor, har sentralbanksjefen måtte være en del på sitt kontor. Men som han sa, folkene våre har klarert 250 milliarder kroner daglig, penger som går gjennom oppgjørssystemet vårt, så å si fra kjøkkenbordet.

Egentlig utrolig at det kan gå an.

Annus horribilis

Likevel kalte Øystein Olsen 2020 for «annus horribilis», det forferdelige året. Norges Bank satte raskt styringsrenten ned til null prosent. Etter nedstengingen 12. mars i fjor ble det travle dager. Det handlet om å sikre likviditet i det norske finansmarkedet. Ellers kunne finanskrisen fra 2008 ha gjentatt seg. Samtidig pågikk saken med ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for Oljefondet.

Det grønne skiftet

Mariann Salvesen fra Aibel var blant næringslivsrepresentantene som utfordret Øystein Olsen. Hun var opptatt av hvordan Norge skal få til det grønne skiftet i skarp, internasjonale konkurranse på så vel kunnskap som pris samt sikre mest mulig norsk verdiskapning. Selv har Aibel bygget opp en solid posisjon i havvind hvor det er blitt etablert en internasjonal leverandørkjede og hvor det i prosjektene Aibel har vunnet ligger en stor andel leveranser fra utenlandske leverandører.

- Det er lavere andel norsk innhold enn vi er vant til innenfor olje og gass. Hva tenker sentralbanksjefen om hvordan vi skal få til det grønne skiftet og hvilke virkemidler som skal til for å sikre norsk kompetanse, norske industriarbeidsplasser og verdiskapningen i norsk økonomi? spurte Salvesen.

Sentralbanksjefen passet seg vel for å bli politiker, men da han innledningsvis ble klappet inn på scenen til økonomiprat med Siri Lill Mannes, hadde han nylig fløyet over Husøy og Bøvågen med alle offshoreskipene i opplag. Han bemerket dette og var forbilledlig klar på at det grønne skiftet må utvikles på skuldrene av verdiskapingen i olje og gass gjennom en gradvis og naturlig omstilling fra fossilt til fornybart hvor næringslivet selv må få spille en ledende rolle. For slike utsagn har han mottatt mye kjeft fra miljøorganisasjonene, men samtidig var Olsen forbilledlig klar på at det lar seg gjøre å løse klimakrisen, gjennom prinsippet om at forurenser må betale.

Om dette var et svar på Salvesens spørsmål eller annet, får være så sin sak.

Annus mirabilis

Øystein Olsen hadde for øvrig ikke bare nettopp fløyet inn over Karmsundet, men dessuten nylig deltatt i et komitemøte som besluttet å fastholde styringsrenten på null prosent. Dette siste forteller at vi fortsatt står i krisen, men etter sentralbanksjefens gode humør å dømme, ispedd hans tro på den egenskapte omstillingsdyktigheten i norsk næringsliv, er det godt mulig annus horribilis snart avløses av annus mirabilis, miraklenes år.

Haugesund Sparebank Mariann Salvesen
Spørsmålsstiller Mariann Salvesen på storskjerm.

(Tekst og foto Sverre Meling jr.)