Kommentar: Havvind på stigende kurs

Til tross for at omsetningen mot havvind ble mindre i 2020 enn hva bedriftene i den maritime klyngen på Haugalandet og i Sunnhordland hadde beregnet, står havvind i stigende kurs.

Liv Kari Eskeland Og Magne Bjelland
Illustrasjonsfoto: Stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland (H) sitter i energi- og miljøkomiteen og deltok da olje- og energiminister Tina Bru i fjor åpnet Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II for havvind. Magne Bjelland i Aker Solutions var blant dem som representerte næringsinteressene i havvindmarkedet.

Riktignok hadde bedriftene ved inngangen til fjoråret sett for seg at hele 10,6 prosent av den samlede omsetningen skulle komme fra havvind, bunnfast og flytende, hjemme og verden rundt, mens andelen endte på halvparten, eller 5,05 prosent for å være helt nøyaktig, hvilket likefullt skyldes en del utsettelser som følge av pandemien. Og riktignok har bedriftene nå blitt litt mer edruelig og anslår at «kun» 8,5 prosent skal komme fra havvind i 2021, men likevel, havvind er på stigende kurs.

Tallene som refereres her, fremkommer i Maritim Rapport 2021, vår egen regionale rapport, men sammenlignes dette med Maritimt Barometer som Maritimt Forum gjorde på nasjonalt nivå høsten 2020, og hvor svarprosenten var klart størst på Vestlandet, og særlig god på Haugalandet og i Sunnhordland, viser denne at hele 70 prosent av bedriftene ser havvind som et nyttig og viktig marked for dem. Dertil kommer at 6 prosent svarte at havvind innen fem år forventes å være primærmarkedet. Dette siste er opp 05, prosent fra i året før.

Føyes nyetableringen Deep Wind Offshore til dette, langtidskontrakten Eidesvik Offshore fikk i havvindmarkedet for Acergy Viking, eller en rekke andre spennende havvindnyheter fra toneangivende maritime bedrifter på Haugalandet og i Sunnhordland, ser det nettopp ut som om havvind er på stigende kurs, eller sagt på en annen måte, at havvinden skal gi god bør i årene fremover.

(Tekst og foto Sverre Meling jr., daglig leder i Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland)