​Kommentar: Store forventninger til tross for få i næringspolitiske roller

Haugalandet og Sunnhordland har fått to stortingsrepresentanter inn i transport- og kommunikasjonskomiteen, men ellers er det blitt lite næringspolitikk på de nyvalgte fra en av landets mest verdiskapende regioner.

Regionale Stortingspolitikere
Øverst f.v. Sveinung Stensland, Terje Halleland, Tove Elise Madland, Liv Kari Eskeland og Odd Harald Hovland.

Terje Halleland (FrP) og Liv Kari Eskeland (H) blir regionens representanter i transport- og kommunikasjonskomiteen. Sveinung Stensland (H) og Odd Harald Hovland (AP) går inn i justiskomiteen, mens Tove Elise Madland (AP) går til kontroll- og konstitusjonskomiteen.

I forrige periode hadde regionen tre representanter i energi- og miljøkomiteen etter at Tina Bru (H) ble olje- og energiminister og Aase Simonsen fra Karmøy kom inn på Stortinget som Bru sin vara og tok hennes plass også i energi- og miljøkomiteen. Terje Halleland og Liv Kari Eskeland satt også i energi- og miljøkomiteen i forrige periode, men Haugalandet og Sunnhordland hadde ingen i næringskomiteen. På den annen side var det en rogalending som hadde ledervervet i denne komiteen ved Geir Pollestad (SP). Han blir nå parlamentarisk nestleder og tar sete i finanskomiteen. Sveinung Stensland hadde i forrige periode en tung politisk rolle som Høyres helsepolitiske talsperson.

De fleste næringspolitiske sakene av maritim karakter blir behandlet i næringskomiteen, men berøringspunktene mot energi- og miljøkomiteen er også mange. Det er de også opp mot transport- og kommunikasjonskomiteen, men normalt sett likevel færre enn mot de to førstnevnte komiteene.

– Som en av de tyngste maritime regionene i landet hadde vi gjerne sett en sterkere representasjon inn mot næring, energi og miljø, men forholder oss til utfallet. Vi forventer og tror uansett på et tungt næringspolitisk engasjement fra regionens stortingspolitikere, sier Sverre Meling jr. i Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland.