«Leidsogumadr» - mannen som gir utsagn om leden

En ny bok er kommet ut. Den omhandler historien til Kopervik losstasjon. Ildsjeler i Karmøy Nostalgiske Forening står bak.

Kopervik Losstasjon
Omslag "Historien om Kopervik losstasjon".

300-års jubileum

Tidspunktet for utgivelsen passer godt. I fjor markerte losvesenet 300-års jubileum. Pandemien la imidlertid begrensinger på markeringen, og først i år har Kystverket markert jubileet blant annet med et tokt langs kysten med museumsskipet «Gamle Oksøy». Skipet besøkte Kopervik den 28. august, samme dag som boken om Kopervik losstasjon ble lansert.

Den tar oss tilbake til middelalderen da en kjentmann på kysten kunne kalles «leidsogumadr» på norrønt, eller også «lodmann», ifølge et av innledningskapitlene.

Tordenskjolds bror

Men det var altså først i 1720 at en regulert lostjeneste ble etablert i Norge. Det ble klaget over at hvem som helst kunne påta seg losoppdrag og kreve betalt for det. Under Den store nordiske krig hadde det vist seg at det var for få dyktige loser selv til å lose kongens krigsskip. I 1720 ble derfor kysten delt i to overlosdistrikter. Det ene strakte seg fra Halden til Lindesnes. Det andre fra Lindesnes til Vardø. Jan Wessel, broren til Tordenskjold, ble overlos i sistnevnte distrikt.

Losoldermannskap

Overlosdistriktene ble delt inn i losoldermannskap med losoldermenn og loser. I Rogaland fikk Wessel fire losoldermannskap under seg av i alt 14 i sitt distrikt. En av losoldermennene i Rogaland var hjemmehørende i Skudenes, men av i alt 60 offisielle loser i amtet, var nær halvparten fra Karmøy. Til tross for at lostjenesten ble regulert, var det fortsatt konkurranse om losoppdragene. Losene kappet seg imellom om først å nå frem til et skip som skulle betjenes.

Først tidlig på 1900-tallet kan man imidlertid snakke om en losstasjon i Kopervik, og først i 1947 ble Kopervik Losoldermannskap opprettet.

Nytt opplag

– Første opplag som nylig kom ut, bestod av 450 eksemplarer, men vi har bare 27 eksemplarer igjen av dette opplaget. Samtidig har vi fått oppfordringer om at historien vi forteller i boken må bli kjent for flere. Derfor planlegges det et nytt opplag, forteller Ingrid Gismarvik som har vært en viktig driver for å få boken utgitt.

Historien om Kopervik Losstasjon er skrevet av Odd Magne Djønne og Knut Knutsen. Utgivelsen har fått støtte av:

  • Kopervik Havn AS
  • Karmøy Losforening
  • Kopervik & Omegn Historielag
  • Kystverksmusea
  • Karmøy Kommune
  • Kystverket

(Tekst og foto SMe)