Lokal teknologi kan bli gamechanger på Svalbard

I statsbudsjettet for 2022 ber regjeringen Longyearbyen lokalstyre om å utarbeide en energiplan. Det gir muligheter for lokale maritime bedrifter.

Liv Kari Eskeland
Liv Kari Eskeland

- Kullkraftverket i Longyearbyen skal nå avvikles og erstattes av en sikrere og mer klimavennlig energiløsning. Et nytt kraftvarmeverk skal kombineres med fornybar energi og økt satsing på energieffektivisering, heter det i en pressemelding fra regjeringen i forbindelse med fremleggelsen av forslaget til statsbudsjett for 2022.

Olje- og energiminister Tina Bru sier at den løsningen som gir høyest forsyningssikkerhet og samtidig legger til rette for en trinnvis oppbygging av en langsiktig og fornybar energiforsyning, er en kombinasjon av diesel/multifuelteknologi.

Stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland i energi- og miljøkomiteen har jobbet med saken og er godt fornøyd med hva regjeringen nå kommer med.

– Jeg er trygg på at bedrifter i Sunnhordland kan bli viktige bidragsytere for at Svalbard skal gå fra kull til null. Sustainable Energy katapulten har vist at multifuel maskinene som Wärtsilä nå tester ut, kan bli løsningen på Svalbard. Disse kan gå både på diesel og ammoniakk. Departementet har tatt innover seg denne utviklingen og har lagt bort tanker om pellets og LNG, sier Eskeland.

Longyearbyen er ett av 1.500 små samfunn i Arktis som i dag har fossil energiforsyning, men som kan komme over på fornybar energi.

- Svalbard vil i tilfelle bli et fantastisk utstillingsvindu for norsk teknologi, utviklet på Vestlandet og i Sunnhordland. Det vil gi gode næringsmuligheter for industrien vår, sier Liv Kari Eskeland.

(Tekst og foto SMe)