Nina Ingvaldsen er ny leder i Bømlo næringsråd

Næringsrådet og industriklyngen NMEC samlokaliseres.

Nina Ingvaldsen 2
Nina Ingvaldsen

Ingvaldsen kommer fra stillingen som daglig leder i NMEC på Rubbestadneset. NMEC drives heretter gjennom næringsrådet, men fortsetter som en egen forening.

- De store industriutviklingsprosjektene vi har i Bømlo kommune i dag, både på Rubbestadneset, Langevåg og Kvednavikjo, krever at vi styrker samarbeidet mellom lokale næringslivsaktører i enda større grad enn tidligere, sier styreleder i Bømlo næringsråd Simon Nesse Økland.

-Jeg ser veldig fram til å jobbe med å fremme interessene til et samlet næringslivet på Bømlo. De aktørene jeg har jobbet med fram til nå gjennom NMEC viser et framoverlent og proaktivt næringsliv som er opptatt av å skape arbeidsplasser. Jeg er trygg på at øvrig næringsliv på Bømlo er like drivende dyktige som de jeg har fått gleden av å samarbeide med hittil. Det å gjøre næringslivet synlige for hverandre, og legge til rette for mer samarbeid, vil være et satsingsområde for næringsrådet i tiden framover, sier Nina Ingvaldsen.

(Tekst tilpasset etter pressemelding. Foto SMe)