NORCE og Bluewind i samarbeid om kosteffektiv havvindløsning

Med støtte fra Forskningsrådet skal de to partnerne arbeide videre med Bluewinds konsept for fornybar og lønnsom energiproduksjon til havs.

Kåre Olav Krogenes
Kåre Olav Krogenes

Støtten fra Forskningsrådet er på 2,5 millioner kroner. Bluewind går selv inn med tilsvarende beløp i utviklingsprosjektet hvor forsknings- og innovasjonsselskapet NORCE bidrar med sin kompetanse. Bluewind har tidligere også fått støtte av Innovasjon Norge i konseptutviklingen.

Foruten Bluewind og NORCE er Metcentre og Valinor, sistnevnte som medeier i Bluewind, partnere i prosjektet.

- Valinor er et selskap som har fokus på å finne teknologi som fører til at vi får de beste løsningene slik at LCOE-kosten nærmer seg bunnfaste installasjoner, sier Kåre Olav Krogenes som leder Bluewind. - Bluewind-konseptet muliggjør installasjon, bladbytte og annet større reparasjons- eller vedlikeholdsoperasjoner som skal utføres uten store kranskip. Tid, kost, vekt og skalering er nøkkelfaktorene, forklarer han videre.

Bluewind er et oppstartsselskap i Haugesund/Stavanger, og Kåre Olav Krogenes sier at det nå vil bli ansatt personell i selskapet som kun skal arbeide med konseptutviklingen.

Bluewind Maintenance 4 K
Illustrasjon: Bluewind

(Tekst SMe)