Nytenkning om rekruttering i koronaens tid

Maritimt Opplæringskontor sørvest har tenkt nytt om rekruttering til sjøen i koronaens tid. 2,7 millioner visninger på SnapChat er bare en del av bildet.

Aina Lehmann
Aina Lehmann

I et møte med SURF (Skipsfartens Utdannings- og Rekrutteringsforum) presenterte Aina Lehmann måten Maritimt Opplæringskontor har tenkt nytt. Det handler ikke bare om sosiale medier og digital rekruttering.

– Vi har 44 videregående skoler i vår region. På forespørsel fra oss sa 22 rederier seg villig til å besøke 30 skoler. Riktignok har pandemien ført til at kun 20 prosent av besøkene ble gjennomført, men tilbakemeldingen fra rederiene har vært veldig gode, sa Aina Lehmann.

En mor tok kontakt med et av rederiene og sa at sønnen hadde kommet hjem og fortalt at rederiet hadde vært på skolen og gitt spennende og god informasjon.

- Det hadde inspirert ham til å tenke i maritim retning, sa Lehmann.

I SURF-møtet deltok representanter for ti rederier fra Austevoll i nord til Sandnes i sør foruten flere representanter for de maritime utdanningsinstitusjonene i samme området. Maritimt Opplæringskontor sørvest dekker på sin side hele kyststrekningen fra Bergen til Kristiansand.

Men uten digitale virkemidler duger helten ikke, og i alle fall ikke når yrkesmessene har vært stengt ned. Maritimt Opplæringskontor har fått laget videoer som er blitt lagt ut på sosiale medier.

– Som sagt har vi hatt 2,7 millioner visninger på SnapChat. Vi har også brukt Facebook og Instagram i rekrutteringsarbeidet vårt med til sammen 914.000 visninger. På YouTube har vi hatt 142.000 visninger, sa Aina Lehmann.

Tallenes tale er ganske klar. Rekrutteringsarbeidet har båret frukter. I regionen Haugalandet og Sunnhordland har man ved Karmsund Videregående skole hatt en økt søkningen til VG2 maritime fag fra ifjor til i år på 105 prosent. Til VG3 maritim elektriker er søkningen opp med 48 prosent. På Austevoll er det 50 prosent økning i søkningen til VG2 maritime fag, mens Rubbestadneset videregående skole kan vise til en økning på 14 prosent i søkningen til VG2 maritime fag.

(Tekst SMe. Foto privat)