Nytt samarbeid mot havbruk og offshore

Samba Marin og Techno Dive har inngått en langsiktig samarbeidsavtale med sikte på å forbedre tilbudet til begges kunder innenfor havbruk, olje og gass.

Samba Marine Techno
Til høyre øverst, Eirik Haugland, daglig leder i Samba Marin. Til venstre Kristian Mørch Utseth, prosjektingeniør hos Techno Dive, og Bjørn Utseth, daglig leder.

- Både Samba Marin og Techno Dive har hatt betydelig vekst de siste årene. Vi innleder nå et formelt samarbeid som innebærer at begge parter for fremtiden vil konsentrere sin virksomhet om hver sine kjerneområder. For Samba Marin er dette rederidrift. For Techno Dive er det ROV/dykkeoperasjoner, sier Bjørn Utseth som er daglig leder i Techno Dive.

Techno Dive har kjøpt Samba Marin sin ROV/dykkeavdeling, og samarbeidet innebærer at Techno Dive i fremtiden vil ivareta hele Samba Marin sitt behov for dykketjenester.

- Samtidig vil vi i Samba Marin ytterligere forsterke vår posisjon som totalleverandør av servicetjenester ved bruk av større spesialfartøy, sier Eirik Haugland som er daglig leder i Samba Marin.

Målsettingen er at Samba Marin og Techno Dive skal bli en sterk leverandør av ROV, dykke- og servicetjenester til havbruk, olje og gass på Sør-Vestlandet.

Samba Marin er i dag et rederi med ti egne og to innleide fartøy. Selskapet har en årsomsetning på rundt 115 millioner kroner. Drøye 70 prosent av virksomheten er rettet mot havbruk, mens 20 prosent ligger innenfor olje og gass. De resterende 10 prosentene består av service, kai- og transportoppdrag. Selskapet holder til på Lepsøy i Hordaland.

Techno Dive har siden1976 vært leverandør av service- og undervannstjenester innenfor diverse markedsområder, herunder olje/gass, havbruk, shipping og undervannskonstruksjoner. Selskapet er lokalisert med hovedkontor på Husøy utenfor Haugesund, men har også en bergensavdeling på Lepsøy kun få minutters båt-avstand fra anlegget til Samba Marin. Techno Dive hadde en årsomsetning i 2019 på drøye 55 millioner kroner.

(Tekst SMe tilpasset etter pressemelding.)