​Oppvarmingsmøter med alle politiske partier

Maritimt Forum nord og sør for Boknafjorden samler i disse dager alle de politiske partiene til oppvarmingsmøter før valgkampen braker løs for alvor og et nytt Storting velges.

Stortingets Høytidelige Åpning 9 Oktober 2017
Åpningen av Stortinget i oktober 2017. Foto Stortinget.

– Mange på stortingsvalglistene er nye for oss, og vi ønsker å bli kjent, sier Fride Solbakken i Maritimt Forum for Stavangerregionen.

– Det handler om det sosiale, men også om at vi vil være trygge på at alle vet hvor viktig den maritime klyngen er, men også hvilke næringspolitiske saker som opptar oss, sier Sverre Meling jr. i Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland.

Så langt har det vært digitale møter med Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet. Nettolønn, havvind, gebyrer og avgifter på sjøtransport, maritim utdanning og CO2-fond er blant sakene som har vært mest omtalt i møtene.

– Vi håper de maritime sakene kommer frem i valgkampen og at det nye Stortinget som velges i september blir opptatt av å videreutvikle de politiske rammebetingelsene slik at den maritime næringen blir en vinnernæring lokalt, nasjonalt og internasjonalt også fremover, sier Fride Solbakken.