Optimisme i krevende tider

Kvartalsrapporten til Solstad Offshore byr på lyspunkter til tross for fortsatt underskudd. Flere skip er i arbeid, og underskuddet avtar.

Lars Peder Årskonferansen 2016
Arkivfoto: Lars Peder Solstad

Solstad Offshore har i dag 121 skip. 75 av disse seiler nå inn penger i kassen mot 73 ved inngangen til kvartalet. Rederiet har tidligere definert 37 skip å ikke være av strategisk interesse. De har så langt fått solgt 8 av disse.

I første kvartal i fjor var underskuddet før skatt på nær 2,25 milliarder kroner, mens det nå er på 308 millioner. Fortsatt et underskudd, men grunntonen i konsernsjefens melding til aksjonærer og øvrige publikum er positiv.

- Vi har sett en kraftig økning i anbudsaktivitet både i olje og gass og innenfor offshore vind. Dette i Nordsjøen så vel som i Brasil og andre steder. Når vi snakker med kunder og konkurrenter, synes det å være en voksende tro på bedre tider, skriver Lars Peder Solstad.

Markedsbalansen er i bedring, særlig innenfor konstruksjonskipsegmentet.

Lars Peder Solstad er nok lettet over at rederiet kom på plass overfor Saipem med hensyn til termineringsgebyret for Normand Maximus.

- Dette er hensyntatt i regnskapet og gir en betydelig, positiv virkning, skriver han.

Pandemien har gitt Solstad Offshore betydelige utfordringer vedrørende mannskapsskifter og karanteregler. Bare i første kvartal har dette kostet rederiet 30 millioner kroner.

(Tekst og foto SMe)