Ole overtar for Kolbein i Semco Maritime

Inntil nylig har Kolbein Erik Gaardmand Tjelle vært Semco Maritime sitt ansikt på Haugalandet og i Sunnhordland. Heretter blir Ole Angell mannen.

Ole Angell Og Kolbein Erik G  Tjell Foto Larsd Lindtner
Ole Angell avløser Kolbein Erik Gaardmann Tjelle. Foto Lars Lindtner i Næringsforeningen Haugalandet.

Semco Maritime er et internasjonalt EPCI-selskap hvor fornybar energi står for i overkant av 40 prosent av inntektene. Ikke minst engasjementet for havvind har gjort Haugalandet og Sunnhordland til et spennende område for selskapet.

Mens Kolbein Erik Gaardmann Tjelle nå går til Simens, er det en person med god fartstid i Semco som overtar. Ole Angell har vært i selskapet fra 2015.

Hovedkontoret til Semco Maritime i Norge ligger på Hanøytangen utenfor Bergen, og Ole Angell har vært raskt ute med å invitere så vel Næringsforeningen Haugalandet, Norwegian Offshore Wind Cluster som Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland til å se nærmere på fasilitetene.

Du kan ta snarveien å se hva Semco Maritime har av kapasiteter på Hanøytangen her.

(Tekst SMe)