På havvindkontrakt til 2027

Eidesvik Offshores «Acergy Viking» forlenger med Siemens Gamesa Renewable Energy og skal seile fast seks år frem i tid. Muligheten for forlengelse også utover dette, er til stede.

Acergy Viking
Acergy Viking

Eidsvik Offshore påbegynte samarbeidet med den tyske fornybargiganten i 2016.

– Kontrakten understreker ambisjonene våre i havvind og styrker ytterligere posisjonen vår i dette viktige og voksende markedet, sier adm.dir. Jan Fredrik Meling. Han uttrykker videre at kontraktsforlengelsen er en honnør til rederiets mannskaper på sjø og land.

Flåtesjefen i Siemens Gamesea, Simon Werner, sier seg på sin side godt fornøyd med å kunne utvide samarbeidet med Eidesvik Offshore.

(Tekst SMe basert på børsmelding. Foto Eidesvik Offshore)