Prisvinnere drar rett til sjøs

Årets vinnere av Stiftelsen Sjømenns Aldershjem sin pris til maritime kadetter skal ut i vidt forskjellige fartsområder.

Prisutdeling Sjømenns Aldershjem 2021
F.v. Øyvind Bårdsen, styremedlem Stiftelsen Sjømenns Aldershjem, Tor Erik Aasen, Øyvind L. Rebnor og Håkon Holi. Sittende, Jan Lothe, styreleder i Stiftelsen Sjømenns Aldershjem.

Styrelederen for stiftelsen, Jan Lothe, delte samlet ut 45.000 kroner fordelt på de tre avgangsstudentene fra henholdsvis maskinteknisk og nautisk linje ved Fagskolen Rogaland, maritim avdeling, Haugesund og nautikkstudiet ved Høgskulen på Vestlandet, campus Haugesund.

Håkon Holi er fra Haugesund. Han skal om bord i Solstad Offshores konstruksjonsskip Normand Vision som gjør arbeid på Johan Castberg i Barentshavet. Håkon Holi går ut fra maskinteknisk linje ved Fagskolen.

Tor Erik Aasen er fra Os sør for Bergen. Han skal ut på Odfjells Bow Summer. Det betyr internasjonal kjemikalietankfart. Tor Erik Aasen går ut fra nautisk linje ved Fagskolen.

Øyvind L. Rebnor er fra Sotra. Han skal om bord i NSK Shippings MS Høydal. Det innebærer kystfart i Norge. Øyvind L. Rebnor går ut fra nautikkstudiet ved HVL.

Pristildelingen til de tre baserer seg på så vel faglige som sosiale kriterier knyttet til utdanningen og samspillet med medstudenter. Jan Lothe kunne i sin begrunnelse blant annet vise til evnen til å bidra positivt selv når undervisningen i lange tider har vært digital.

Pristildelingen ble gjennomført i Haugesund Rederiforening.

(Tekst og foto SMe)