Regjeringen møtte forståelse i oljeskattesaken

Etter at regjeringen i forrige uke kom med forslag til endringer i oljeskatteregimet, ble det høy sjø, men vinden har løyet.

Aibel 06 09 2021
F.v. i første rekke: Konsernsjef Aker Solutions Kjetel Digre, statsminister Erna Solberg, stortingsrepresentant Sveinung Stensland, konserndirektør Aibel Nils Arne Sølvik, vise adm. dir. Knutsen OAS Shipping Synnøve Seglem. Rekken bak f.v.: Daglig leder Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland Sverre Meling jr., adm. dir. Edda Wind Kenneth Walland, kommunikasjonssjef Aibel Mona Winge, konsern HVO Aibel Trond Skree. Bak: Verfsdirektør Aibel Haugesund Ole Sandvik. Foto Øyvind Sætre/Aibel.

I regi av Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland og med Aibel i Haugesund som vertskap, møtte statsminister Erna Solberg leverandørindustrien.

– Jeg opplevde en god tone i møtet hvor statsministeren møtte stor forståelse for de brede linjene i forslaget. Forslaget kom riktignok brått på, men er nå sendt ut på høring. Det vil sikkert være detaljer å kommentere, men slik jeg ser det nå, etableres det med regjeringens forslag en god overgang for en moden sokkel hvor det skal tilrettelegges for ny aktivitet med olje- og gassnæringen som en solid brobygger. Vi er opptatt av forutsigbarhet, aktivitet og aktørmangfold. Inntrykket fra møtet med Erna Solberg er at hun og regjeringen er opptatt av det samme, sier Sverre Meling jr., daglig leder i Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland.

På møtet hos Aibel fikk statsministeren en bekreftelse på at næringen oppfatter forslaget å gi den nødvendige forutsigbarheten næringen må ha for å utvikle seg videre. Det synes også klart at det vil gi god aktivitet i kommende år.

– Hva angår aktørmangfoldet, må vi få se noe nærmere på detaljene, sier Meling.

Regjeringens forslag har for øvrig fått relativ bred politiske støtte i det norske politiske partilandskapet. Sentrale næringsorganisasjoner har etter hvert også gitt sitt bifall.