Rogaland AP vil ha Eksportfinansiering Norge til Rogaland

I en uttalelse skriver fylkespartiet at GIEK og Eksportkreditt må flyttes til Vestlandet for å styrke eksporten.

Torstein Tvedt Solberg
Torstein Tvedt Solberg er stortingsrepresentant fra Rogaland samtidig som han er leder i Rogaland Arbeiderparti.

Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) skal slås sammen med Eksportkreditt 1. juli i år.

- De to institusjonene har til sammen gitt 148 milliarder i eksportgarantier og lån til norsk eksportnæring. Støtten har hovedsakelig vært rettet mot maritime næringer, havvind og helseindustri. Langt over 50 prosent til Vestlandet, skriver Rogaland Arbeiderpartiet i uttalelsen sin.

Fylkespartiet fremholder at det nye kontoret med ca. 150 ansatte bør lokaliseres på Vestlandet og viser til at det er her vi har de viktigste eksportnæringene.

- Tettere dialog med næringsaktører vil styrke ordningen. Vestlandet er ledende på skipsforsikring, har et sterkt finans- og forskningsmiljø og vi har verdens mest komplette maritime klynge. Maritim sektor er en av de viktigste næringene i omstilling mot lavutslippssamfunnet. Mye av eksportpotensiale fremover vil skje i tilknytning til dagens dominerende eksportnæringer og bruk av fornybar energi, uttaler Rogaland Arbeiderparti.

De viser videre til at flytting av statlige arbeidsplasser ut av Oslo både vil bidra til en positiv spredning av makt, utvikling i hele landet, men også styrke ordningen med økt næringskompetanse.

Rogaland Arbeiderparti har på dette grunnlaget gjort følgende vedtak:

Norsk eksport har stått på stedet hvil i nesten 20 år, mens verdenshandelen har doblet seg. Norge har den svakeste utvikling av alle OECD-land. Det er viktig å styrke eksporten i våre viktigste næringer. Norge trenger eksportinntekter for å finansiere velferd når inntektene fra olje avtar.

Rogaland Arbeiderparti støtter at det sammenslåtte GIEK/Eksportkreditt lokaliseres nærmere brukerne og vil samtidig påpeke at både andel statlige arbeidsplasser og kompetansemiljø må være sentrale kritierier i en lokaliseringsbeslutning.

Nærhet til brukerne og en bedre fordeling av statlige arbeidsplasser, tilsier at det sammenslåtte GIEK og Eksportkreditt lokaliseres til Rogaland, med eventuelle støttefunksjoner i Bergen og Ålesund. Sekundært støtter Rogaland AP en annen lokalisering langs kysten framfor i Groruddalen i Oslo.