Semco Maritime med «skipsverft på boks»

Ole Angell arbeider med forretningsutvikling i Semco Maritime. «Shipyard in a box» ligger i hans gate.

Ole Angell Foto Lars Lindtner
Ole Angell. Foto Lars Lindtner

– Det handler om å tilby fleksible løsninger for modifikasjon og oppgradering av skip og rigger hvor som helst i verden uten at enheten må ut av operasjon, forklarer Angell.

Ved større prosjekter offshore eller onshore etablerer Semco Maritime en prosjektorganisasjon. Ved mindre prosjekter behøves ikke dette.

– Vi sørger uansett for at erfarne medarbeidere med fokus på god kostnadsstyring følger opp, sier Ole Angell.

Når han sier at verftet er «på boks», så mener han det bokstavelig, ikke bare billedlig.

– Vi har containere klargjort for transport av alt nødvendig verktøy og utstyr til lokasjon om denne er offshore eller onshore. Personellet vi bruker er vårt eget, eller det kommer fra kjerneleverandører, eventuelt at vi bruker personell fra området hvor prosjektet skal gjennomføres. Dette siste kan ha med kostnad å gjøre, men også med behovet for hurtig mobilisering. Prosjektledelsen vi stiller med sitter uansett på kjernekompetansen vi har i Semco Maritime innenfor design, engineering, prosjektplanlegging, HSE og annet, sier Angell.

Du kan lese mer utførlig om hva «skipsverft på boks» handler om her.

(Tekst SMe)