Ser store muligheter i havvind

Semco Maritime er et internasjonalt EPCI-selskap hvor fornybar energi står for i overkant av 40 prosent av inntektene. Kolbein Erik Gaardmand Tjelle driver forretningsutvikling med utgangspunkt på Haugalandet.

Kolbein G  Tjelle
Kolbein Erik Gaardmand Tjelle

– Haugalandet og Sunnhordland kommer til å bli en sentral region innenfor havvind. Blant annet derfor er vi her, men Semco Maritime har hovedkontoret sitt på Hanøytangen ved Bergen, sier Tjelle.

Han har lang fartstid i den maritime næringen.

– Gjennom førti år har Semco Maritime bistått i engineering, design, fabrikasjon, installasjon, service og vedlikehold av offshoreinstallasjoner og fartøy. Da jobben dukket opp, passet den meg utmerket, smiler Tjelle.

Semco Maritime har lang erfaring med å bygge og drifte substasjoner til offshore vindparker. Selskapet har også en «Service & Modification» enhet som utfører alle typer service- og vedlikeholdsoppdrag på rigg og skip world-wide.

– På Hanøytangen har vi dessuten verfts- og produksjonsfasiliteter, utearealer, lagringsfasiliteter og kaianlegg, foruten Nord-Europas største tørrdokk som måler hele 125 x 125 meter, understreker Kolbein Erik Gaardmand Tjelle.

Semco Maritime har nylig meldt seg inn i Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland.

(Tekst SMe. Foto privat)