Skeiv til sjøs

2022 er skeivt kulturår, og Haugesundkonferansen retter søkelyset mot mangfold. Hva vet vi om homofile kvinner og menn på sjøen? Er maritim næring åpen for likekjønnet kjærlighet, eller diskrimineres homofile?

Logo Skeivt Kulturår
Skeivt kulturår 2022

Til neste år er det 50 år siden homofili ble avkriminalisert i Norge. Derfor arrangeres i regi av Skeivt arkiv, Nasjonalmuseet og Nasjonalbiblioteket «Skeivt kulturår 2022». Flere kvinner i maritim næring har vært et mantra lenge. Ikke på samme måte med homofile, men arbeidet med en likestillingsstrategi for maritim næring, som næringsminister Iselin Nybø igangsatte i august, har et bredt mandat.

Gry Bang-Andersen og Bård Gram Økland er konservatorer ved Bergens Sjøfartsmuseum.

– Siden åpningen av dagens museumsbygg i 1962 har de faste utstillingene knapt endret seg. Det handler om teknologi, trades, tonnasje og økonomi, men hva med menneskene? Hva med skipet som hjem? spør de to.

Og et slikt spørsmål har ledet Bang-Andersen og Økland inn mot spørsmålet om hvordan dette hjemmet har vært også for homofile.

– Vi har intervjuet seilende fra perioden mellom 1950 og 1980 og opplevde stor interesse for å snakke om følelser, vennskap og maskulinitet samtidig som de var opptatt av å tilpasse seg hverandre. Den gangen hadde ikke alle egen lugar, og badet måtte ofte deles med flere.

Bjørn André Widvey er seniorkonsulent ved Skeivt Arkiv, Universitetet i Bergen.

– Jeg har ofte tenkt på når homofili gikk fra noe man bare gjorde til forståelse for at dette er noe man faktisk var, sier han.

Men dette er Norge hvor holdningene til likekjønnet kjærlighet er blitt langt åpnere de siste femti årene. Ikke slik alle steder. Norske seilende utgjør fremdeles en stor gruppe i den norske handelsflåten, men gruppen av filippinere, polakker, litauere og andre nasjonaliteter er større.

– Vi mener at forskningen vår på homofili i skipsfarten mellom 1950 og 1980 er relevant for å forstå også dagens virkelighet, sier Gry Bang-Andersen og Bård Gram Økland.

Du treffer dem begge i samtale med Bjørn André Widvey på Haugesundkonferansen den 1. og 2. februar 2022.

(Tekst SMe)