Slår til i havvind

Maritim betraktning i Haugesunds Avis:

Når Tor med hammeren trekkes i vognen sin over himmelhvelvingen av sine to bukker, utløses tordenskrall som vekker hver nordmann over det ganske land, eller kanskje vi skal si fra Bokn til Bjørnen.

Slår Til I Havvind

Tor med hammeren

Når han så i tillegg slår med Mjølner, flerrer lyn himmelen som var det gnister fra hammerens møte med de harde realitetene. Det er her vi står, hver og en av oss og sammen, hver dag. Vi må meisle ut en framtid. Hver og en av oss og sammen, hver dag.

Det høres ut som innledningen til beretningen om verdens skapelse i Voluspå. La så være, men verden er ikke statisk. Den er i utvikling. Den skapes hver dag. Så Tors utløsning av ekstreme mengder energi, om det er i enkeltmenneskets egen fantasi, i form av kreativitet, eller i kvantifiserbare, fysisk mengder, går ut på ett. I dette ligger uansett framtiden.

Windstaller Alliance

Nylig inngikk Solstad Offshore, Aker Solutions og DeepOcean en fornybarallianse som skal styrke selskapene i havvindmarkedene nasjonalt og globalt samt i øvrige fornybarmarkeder. Var dette som et tordenskrall over himmelhvelvingen? Ja, det var faktisk det, om enn hver og en skal få dømme om det var fjernt eller nært. Uansett er alliansen uttrykk for kreativitet og energi.

De tre selskapene er internasjonalt ledende innenfor litt ulike maritime segmenter, men sammen vil de sy sammen tilbud som styrker konkurransekraften i et raskt voksende energimarked med enorme muligheter. På et møte i regi av NORWEP, Norwegian Offshore Wind Cluster og Maritimt Forum for ikke lenge siden, kom det frem at mellom 2035 og 2040 forventes havvind å bli største kilde til produksjon av elektrisitet i Europa med oppunder 20 prosent av totalen. Parallelt med dette faller kostnadene betydelig. Fra i dag og frem til 2030 forventes kostnadene innenfor bunnfast havvind å falle med 44 prosent og innenfor flytende med 65 prosent.

Kapasiteten i annonserte prosjekter i 2020 fordoblet seg på global basis. Vietnam topper listen av planlagte prosjekter tett etterfulgt av Kina. Storbritannia kommer på en solid tredjeplass fulgt av Brasil, Taiwan og USA, men deretter følger Sverige med prosjekter som planlegges å gi nær 37.000 GW mot Vietnams topplassering på 66.000. Vi kunne fortsatt, men alle vil se at dette dreier seg ikke bare om havvind på norsk sokkel. Det dreier seg mest av alt om norske offshorerederier, undervannsentreprenører og leverandører som trenger et hjemmemarked for å bli best ute.

Edda Wind, Aibel og flere andre

Solstad Offshore, Aker Solutions og DeepOcean er ikke alene. Vi merker oss at alle de tre selskapene i den nye alliansen har et solid regionalt fotfeste mellom Boknafjorden og Bjørnefjorden, men det er det andre i havvind- og fornybarmarkedene som også har. Edda Wind bygger seks nye spesialskip for havvindoperasjoner og vil ved levering av disse ha åtte spesialskip i operasjon. Det største markedet for Aibel er innenfor oppstrøms olje og gass, herunder elektrifiseringen av olje og gassinstallasjoner på sokkelen hvor Aibel har tatt en ledende rolle, og dette sies for å poengtere at olje og gass er brobyggeren i det grønne skiftet, men samtidig uttrykker Aibel klart og tydelig at mulighetene for vekst innenfor havvind anses som særskilt spennende. Flere andre selskaper i den regionale maritime klyngen vår sier det samme.

Haugaland Vekst arbeider aktivt for å fremme Haugalandet og Sunnhordland som havvindregionen i Norge. Sammen har vi også tatt til orde for å utvikle Sjøfartsdirektoratet til et havdirektorat med oppgaver og ansvar også inn mot havvind. Nylig hadde vi dessuten besøk av en fransk delegasjon fra regionen Occitanie i Sør-Frankrike. Da ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Norwegian Offshore Wind Cluster, med hovedkontor i Haugesund, og den regionale franske havvindklyngen Wind’Occ, en avtale som skal knytte sammen den norske leverandørkjeden innenfor havvind med den franske.

Fransk-norsk samarbeidsavtale

- Avtalen innevarsler et viktig skritt videre i energitransformasjonen som skjer i Europa, sa Eli Wærum Rognerud i Innovasjon Norge i Frankrike. Intet mindre!

De franske kom til Haugesund for å signere avtalen. Mer er ikke nødvendig å si. Under middagen i Haugesund Rederiforening i regi av Haugaland Vekst satt jeg sammen med to av de franske. De snakket litt om Henrik av Navarra fra samme region som dem selv, du vet denne franske tronfølgeren fra Pyreneene som ble konge i Frankrike i 1589. Han som syntes Paris var en messe verdt. Jeg fortalte dem om Jean Baptiste Bernadotte fra en liten by i regionen deres som ble svensk-norsk konge og konverterte andre veien, men slo så til med Harald Hårfagre og at hele Norge var blitt til ved Karmsundet. Da lo de, men jeg sa som sant er, at alle må jo ha en historie å fortelle. Den utløser energi.

Derfor denne historien med Tor som rir over himmelhvelvingen og slår med hammeren. Det er her vi står nå, i dag. Havvindeventyret og andre muligheter i det maritime fornybarmarkedet ligger fremfor oss. Det gjelder bare å slå til!

Sverre Meling jr.