Solstad med fire kontrakter for tre konstruksjonsskip

Rederiet i Skudeneshavn har gjort kontrakter både innenfor fornybart og subsea.

Normand Energy 1

Normand Energy stevner mot Stillehavet hvor hun skal gjøre arbeid i fem måneder med oppstart i februar. Kontraktstiden inkluderer mobilisering og demobilisering.

Far Samson skal utpå vårparten igang med støtteoperasjoner for kabellegging. Denne kontrakten gjelder 90 dager, men med opsjoner ut 2021.

Normand Jarstein stevner mot Vest-Afrika hvor hun skal arbeide for en norsk subseakontraktør. Dette skjer allerede i inneværende måned med en varighet på to måneder frem i tid. Dessuten ligger en måneds opsjon inne i kontrakten. Deretter er samme fartøy klar for et britisk selskap fra siste halvdel av mai. Denne kontrakten har varighet på to måneder fast.

På denne måten er Normand Jarstein fullt opptatt ut hele 2021. Solstad Offshore meldte nemlig i november i fjor at Normand Jarstein på høsten i år skal inn for Ørsted på havvindparken Hornsea2.

(Tekst SMe basert på børsmelding. Foto SMe)