Størst eksportinntekter fra skipsfarten

Siste tiåret har eksportinntektenes andel av samlet omsetning i den maritime klyngen på Haugalandet og Sunnhordland ligget stabilt med skipsfarten som størst bidragsyter.

Normand Mermaid
Solstad Offshore er blant rederiene som bidrar til en høy eksportandel for den maritime klyngen på Haugalandet og i Sunnhordland. Rederiet har skip i, og fraktinntekter fra, mange av offshoremarkedene verden rundt.

Maritim Rapport 2021 viser at mens eksporten i 2010 utgjorde 14,37 milliarder kroner, eller 45,6 prosent, av den samlede omsetningen i den regionale maritime klyngen, utgjorde den i 2020 22,11 milliarder kroner, eller 46,12 prosent av den samlede omsetningen.

14 rederier har meldt sine tall inn til Maritim Rapport 2021. Disse rederiene står for en samlet omsetning på 24,5 milliarder kroner hvorav hele 70 prosent av fraktinntektene hentes i utlandet.

Da skal det samtidig være sagt at en del av disse inntektene aldri kommer til Norge, men brukes blant annet til varekjøp i utlandet, reparasjon og dokking av skip foruten lønn til utenlandske sjøfolk. Mye tilføres likevel den regionale og nasjonale økonomien her hjemme.

Maritim Rapport 2021 er nylig publisert. Du kan lese hele rapporten her.

(Tekst og foto SMe)