Tidlig vårløsning offshore

Mens Hagland Shipbrokers i sin månedsrapport for januar forbeholdt smilet til det såkalte W2W-markedet, er det i rapporten for februar klare antydninger til glede også over utviklingen i PSV. Blant annet.

Normand Ranger I Vågen 1
Arkiv/illustrasjonsfoto: Offshorefartøy venter på oppdrag i Vågen i Bergen.

W2W-markedet består av skip som akkomoderer losji for mannskaper som jobber opp mot fornybarinstallasjoner eller offshoreinstallasjoner. Dette segmentet henger sammen med markedet for større subsea-skip.

Hagland Shipbroker skriver at markedet for forsyningsskip (PSV) var elendig i januar, men at løsmarkedet snudde i februar.

– Dette er et positivt tegn for rederier med forsyningsskip. Vi har allerede sett at en håndfull skip bryter opplag, heter det fra skipsmeglerhuset ved Smedasundet i Haugesund.

Som i januar, trekker på ny Hagland Shipbrokers frem fornybart og subsea.

– Dynamikken i disse markedene er positiv og tilgangen på skip begrenset, skriver meglerhuset.

I klartekst vil slikt gi utslag i ratene rederiene oppnår. Så konstaterer da også Hagland Shipbrokers at ratene forsiktig er på veg oppover, før det kommer en forsterkning av budskapet:

- Vi forventer at ratene skal stige ytterligere, og kanskje til og med stige ganske raskt.

Du kan lese månedsrapporten her.

(Tekst og foto SMe)