Turistforeningen tar sjøvegen

Den Norske Turistforening har laget en handlingsplan for kysten. I Haugesund Turistforening har dette fått følger. For eksempel på Vibrandsøy.

Tore Haugen
Tore Haugen med Vibrandsøy i bakgrunnen. Foto SMe.

– Mange forbinder oss med fjellhytter, og det er ikke unaturlig. Haugesund Turistforening har åtte slike, men nå er Flokehyttene på Ryvarden klar, og fra før har vi Geitungen fyr og Nordvikgården på Utsira. I 2017 kjøpte vi hovedbygningen på Vibrandsøy og setter den nå i stand til å bli DNTs mest bynære turistforeningshytte med rundt 25 overnattingsplasser, forteller Tore Haugen som fra september 2020 har vært daglig leder i Haugesund Turistforening.

Skipsreder Knut Knutsen O.A.S. (1871-1946) vokste opp på Vibrandsøy. Han drev også gårdsbruk, sildehandel og rederivirksomhet herifra i mange år. Sønnen Ole Andreas (1899-1993) fortsatte å drive gårdsbruket etter farens død i 1946 til tross for at rederivirksomheten for lengst var flyttet inn til Haugesund.

Hovedbygningen på Vibrandsøy ble bygget av onkelen til Knut Knutsen O.A.S., John Knudsen, da han og faren til Knut, Ole Andreas, kjøpte Vibrandsøy i 1872. Hovedbygningen må ikke forveksles med gjestgiverhuset nærmere sjøkanten. Her flyttet Ole Andreas inn i 1872. Knut Knutsen tok inn suffikset O.A.S. i navnet sitt for å markere at han var «Ole Andreas sønn».

– Ved siden av fjellaktivitetene våre ønsker vi å legge til rette for friluftsaktivitet langs kysten med tilbud for skoler, barn og voksne, men vi ser bredere på det enn som så. Det inngår i kyststrategien vår å ivareta kystkulturen. Geitungen, Ryvarden, Utsira og Vibrandsøy er alle brikker i dette, sier Tore Haugen.

Prosjektet med å sette istandsette hovedhuset på Vibrandsøy er kostnadsberegnet til 12,6 millioner kroner. Mye av arbeidet gjøres på dugnad, men Haugesund Turistforening trenger økonomiske støttespillere.

– Det vil vi ikke legge skjul på, smiler Tore Haugen.

1935Ca 2
Hovedbygningen på Vibrandsøy rundt 1935.

(Tekst SMe)