Understreket fire krav til norsk havvindsatsing

Da NORWEP la frem sin ferskeste rapport for det globale havvindmarkedet, benyttet Silje Rødeseike fra DWO anledning til å understreke hva som må til i Norge.

Silje Rødeseike
Silje Rødeseike

Silje Rødeseike er leder for kommunikasjon og myndighetskontakt i Deep Wind Offshore. Selskapet skal eie og utvikle offshore vindparker nasjonalt og internasjonalt med utgangspunkt i et sterkt, lokalt eierskap på Haugalandet og med utgangspunkt i utviklingen av en lokal verdikjede.

– DWO vil etterlyse en tydelig uttalt ambisjon for havvindsatsingen i Norge. Vi vil ha god fremdrift og tilstrekkelig volum i satsingen. Samtidig er vi opptatt av at prekvalifiserings- og tildelingskriteriene må sikre norsk teknologiutvikling og verdiskaping, sa Rødeseike.

Hun synes NORWEP sine rapporter er nyttige verktøy.

– Vi ser at nye prosjekter i nye områder kommer til globalt og at mulighetene er store. NORWEP anskueliggjør veksten og markedet på en god måte, sier Silje Rødeseike.

(Tekst og foto SMe)