Valg 2021: En liten reise med Tau-fergen og Hadia Tajik

Fergen mellom Tau og Stavanger har formet Hadia Tajiks maritime identitet. Det har også verftet og fiskeforedlingsbedriften.

Hadia Tajik 3
Hadia Tajik på fiske i Årdalsfjorden nær barndomshjemmet i Bjørheimsbygd i Strand kommune i Rogaland.

Hun er lattermild, Hadia Tajik. Det er liksom en annerledes inngang dette. Å bli spurt om barndom, om mor og far, om hvor hun vokste opp, og om hva hun liker å gjøre på fritiden. Kort sagt, å bli spurt om det maritime på noen måte har formet henne? Da er det lov å smile litt. Lete litt mer etter ordene enn vanlig er for Hadia Tajik i et helt vanlig politisk intervju eller i en politisk debatt. Når hun blir spurt om slik som har med oppveksten å gjøre, da blir hun bare Hadia. Slik det er med alle oss andre.

Om arbeidsmoral og fellesskap
– Far har for det meste jobbet i verftsindustrien, blant annet på Rosenberg. Mor begynte med å sortere fisk da hun kom til Norge fra Pakistan. De har vært arbeidsomme. Jeg har lært arbeidsmoral av dem, forteller Hadia Tajik.

Hun er Arbeiderpartiets førstekandidat fra Rogaland til høstens Stortingsvalg. Sitter i dag i Finanskomiteen på Stortinget. Der samles alle tråder i politikkens store vev. Hun håper på regjeringsmakt for Arbeiderpartiet etter valget. Å få en hånd på rattet. Mener partiet har noe å gi Norge.

– Jeg tror på enkeltindividets frihet, sier Hadia. – Jeg tror på enkeltbedriftene og på markedet. Samtidig tror jeg at det er et sterkt fellesskap som skal legge grunnlaget for den individuelle friheten. Og jeg mener at vi i et lite land som Norge må ha en aktiv næringspolitikk som fremmer verdiskapingen i næringslivet. Det være seg med investeringsstøtte, statlig eierskap og annet. Vi må aktivt jobbe for at offentlige anskaffelser faktisk gagner norske verft. Vi må trekke lærdommer av hva som skjedde når regjeringen ikke sikret at krisetiltakene kom norske verft og rederier til gode. At havforskningsinstituttets skip nå blir bygget i Nederland og ikke Norge, er et tydelig eksempel på det.

Ved Rosenberg er det bygget både skip og offshoreinstallasjoner. Hadi Tajik husker kopper hjemmefra påskrevet «Heidrun» og «Troll» og historier fra far om hva han hadde bygget den dagen, men egentlig minnes hun ikke så mange prosjekter faren deltok i. Han var sveiser, og det er nok flere sveisesømmer på sokkelen som bærer hans signatur. Hva som likevel har formet henne mest fra samtalene rundt middagsbordet, er det som har med fellesskap å gjøre.

– Fagbevegelsen inkluderte far. Det er den samme tankegangen, at et sterkt fellesskap gir enkeltindividene best muligheter. Det tjener ikke egne interesser å la andre stå utenfor.

Tau-fergen
Det er vi som spør om mor og far, om samtalene rundt middagsbordet og alt dette andre. Så slepper vi Hadia til med et helt åpent spørsmål.

– Er det annet du tenker på som kan plassere deg i vårt maritime bilde?

Da kommer det like kjapt som svaret på hvordan en aktiv næringspolitikk skal styrke norsk konkurransekraft og slik styrke handelsbalansen, eller svaret på et hvilket som helt politisk spørsmål.

– Dere må ikke glemme Tau-fergen. Vi tok den til og fra byen. Mye tid er blitt tilbrakt om bord der. Livene våre ble organisert rundt fergetidene. Når går neste ferge. Når vi den siste?

Ja, for vestlendingen er fergen en del av virkeligheten. Edvard Hoem skrev til og med en roman om fergereiser. Den het «Kjærleikens fergereiser». Hadia Tajik er gift med Kristian Skard, og de er selv blitt mor og far for om lag et halvår siden. Kristian er aktiv seiler, og Hadia er av og til med.

Om fiskelykke
– Men jeg kan ikke seile. Jeg får beskjed om å holde i et tau, og så gjør jeg det, smiler hun.

Nei, Hadia Tajik er ikke selv seiler, og selv om hun drar ut på fiske fra hytten hun og Kristian leier i Årdalsfjorden i nærheten av barndomshjemmet Bjørheimsbygd i Strand kommune, er hun heller ingen fisker.

– Jeg plukker ikke selv opp fiskestangen, men jeg tar imot den når jeg blir budt et godt fiske.

Og et godt fiske er altså hva Hadia Tajik ønsker seg i valgkampen, med eller uten fiskestang.

Hadia Tajik Collage
Hadia i maritime omgivelser med mann og barn.

Intervjuere: Fride Solbakken og Sverre Meling jr.