Valg 2021: Jeg er ikke akkurat sjøsterk

Næringsminister Iselin Nybø legger seg flatt når sjøen står høy, men mener havet rommer friheten og fremtiden.

Dsc 0754
Iselin Nybø "anløper Rotterdam havn" på brosimulatoren til Simsea i Haugesund.

Sjøsyke rammer den beste, og da kan det være like greit å kjøre båt i simulator. I alle fall fikk Iselin Nybø prøve seg på innseilingen til Rotterdam på brosimulatoren til Simsea. Og det var ingenting som tydet på at dette avstedkom ubehag. Statsråden stod entusiastisk til rors og gledet seg storlig over å kunne føre skipet trygt i havn.

Et hav av muligheter

– Jeg har behov for å være nær havet. Det gir meg utsyn og en følelse av frihet. Som næringsminister mener jeg dessuten at havet gir mange muligheter. Det handler om ressurser, transportveg og miljø. Jeg tror det grønne skiftet vil bidra enormt til norsk maritime næring, sier Iselin Nybø.

Hun har et sterkt ønske om å få bli stående til rors, på den norske skuten som skal ta oss inn i fremtiden. Under innspillmøtet i Haugesund til en likestillingsstrategi for maritim næring, siterer hun avslutningsvis plutselig Alexander Kielland.

Randaberg

- Intet er så rommelig som havet, intet så tålmodig. På sin brede rygg bærer det lik en godslig elefant de små puslinger som bebor jorden; og i sitt store kjølige dyp eier det plass for all verdens jammer. Det er ikke sant at havet er troløst; for det har aldri lovet noe; uten krav, uten forpliktelse, fritt, rent og uforfalsket banker det store hjerte - det siste sunne i den syke verden.

Kanskje ikke så rart, for Alexander Kielland hentet sin inspirasjon til innledningen på «Garman & Worse» fra strendene ved Randaberg hvor Iselin Nybø vokste opp, men litt mer enn som så er det kanskje i det. Havet som fritt, rent og uforfalsket. Det skulle passe for en Venstre-politiker opptatt av miljøspørsmål.

Plast i havet

– Men er havet så rent?

– Nei, det er det jo dessverre ikke. Samboeren min og jeg har hytte på Foreneset i Suldal. Vi får krabbe i teinene våre og ser heldigvis lite plast, men plast i havet er et stort miljøproblem. Det er jeg opptatt av å gjøre noe med, svarer Iselin.

Hos Sjøfartsdirektoratet

Hun sitter overfor oss i Sjøfartsdirektoratets møterom i øverste etasje i direktoratets kontorbygg ved innseilingen til Smedasundet i Haugesund. Mot vest ser hun over mot Aibel på Risøy. Mot nordøst ser hun kuppelen til Rådhuset i Haugesund.

– Det flotteste i Norge, smiler hun. – Og vi besøkte nylig Aibel. Var om bord i boreplattformen til Johan Sverdrup. Fantastisk ingeniørkunst! Så er dessuten både Aibel og Aker flinke på fornybart. De tar posisjoner i havvind.

Så føyer hun til noe som de ansatte i Sjøfartsdirektoratet kan ta til seg.

– Sjøfartsdirektoratet fikser jo alt, sier hun, blant annet med henvisning til oppgaven departementet hennes gav direktoratet i tilknytning til håndteringen av innreisebestemmelsene for utenlandsk arbeidskraft under pandemien.

En uformell stil

Iselin Nybø har en spontan og smilende tilnærming til omgivelsene. Er rask i replikken. Hjelper på slik at det blir flyt i samtalen. En ting er å sitte med statsråden i Sjøfartsdirektoratets møterom og samtale over bordet. Lage et lite intervju. I innspillmøtet om likestilling like etter hvor mange er til stede, både fysisk og digitalt, er det greit at sjefen ikke er så nøye på det. Har en uformell stil. Gjør folk trygge. Utrygge mennesker gir deg aldri noen gode råd. Da kan det også være greit å stille et litt utfordrende spørsmål, sånn helt avslutningsvis.

Refusjonsordningen for sjøfolk

– Hva med Venstre og refusjonsordningen for sysselsettingen av norske sjøfolk? Partiet har jo vært prinsipiell motstander av ordningen, men den er viktig for maritim næring.

– Allerede før inneværende valgperiode tok vi ut motstanden vår mot refusjonsordningen etter press fra våre folk på Vestlandet. I dag vil jeg si det slik at Venstre er opptatt av forutsigbarheten i ordningen med hensyn til kostnader. Uansett vil Venstre være i regjering med andre partier, og vi vil forholde oss pragmatisk til refusjonsordningen for sysselsetting av norske sjøfolk.

Dsc 0757
Iselin Nybø "anløper Rotterdam havn" på brosimulatoren til Simsea i Haugesund.

(Intervjuere Fride Solbakken og Sverre Meling jr.)