Valg 2021: Kall meg gjerne en liberalist!

Terje Halleland liker å dykke. Han liker å fiske. Og han liker å kjøre båt. Så er han da også fra Ølensvåg. Et maritimt utstillingsvindu. Men hvor er liberalisten i ham?

Terje Halleland 7
Hobbydykkeren Terje Halleland. Foto privat.

Liberalisten
Den ligger åpenbart i partitilhørigheten hans. Terje Halleland er stortingsrepresentant for FrP fra Rogaland. Men FrP er ifølge de politiske kommentatorene så vel nasjonalkonservatisme som populisme og liberalisme. Så hvorfor mest det siste for Halleland sitt vedkommende?

– La det være sagt; mitt politiske prosjekt har vært litt som vegen som blir til mens man går. Jeg kom hjem fra Tyskland i 1997 og mente at daværende Ølen kommune trengte et lokallag av FrP. Plutselig var jeg toppkandidat for partiet i kommunevalget og kom inn som Ølen FrP sin eneste kommunestyrerepresentant i 1999. Men liberalist. Vel, jeg er opptatt av å legge til rette for verdiskaping i næringslivet, og av samferdsel, sier Halleland.

Han fant sin tilkommende i Tyskland. Vi fant et bilde han selv la ut på Facebook for et par år siden. Terje på den ene siden av en mur. Doreen på den andre siden. Og ikke hvilken som helst mur. Rester av Berlin-muren. Doreen Halleland kommer fra det gamle Øst-Tyskland.

– Om du sikter til at jeg er liberalist fordi jeg har kjennskap til hvordan systemet var i DDR, så er det helt greit. Ja, jeg er liberalist, ler Terje Halleland.

Et maritimt utstillingsvindu
En gang hadde han sommerjobb på Westcon. Hjemme i Ølen ser han hver dag over på verftet og på Arriva Shipping litt lenger ute i fjorden. Sandfrakt het rederiet i Terjes oppvekst. Båter kom og la til ved rederiets egen kai, slik det fortsatt skjer. En reisende med bil fra Oslo til Haugesund møter først det maritime Vestlandet i Ølen. Til styrbord for E134 ligger rigger og skip for reparasjon hos Westcon. Ja, det bygges også nytt. Nattestid vitner lys fra boretårn og mast om aktivitet. Det er som et utstillingsvindu for den maritime næringen. Så kjører man videre vestover. Rett inn i butikken.

Marin forsøpling
– Ølensvåg er jo fjorden. Det er båtliv. Det er fiske. Visste du at jeg også liker å dykke? spør stortingsrepresentanten.

Nei, det visste vi ikke, men det demrer noe. Et bilde fra fjorårets TV-aksjon for et reint hav. Terje Halleland med en t-skjorte for å promotere pengeinnsamlingen. «Gå for et hav av muligheter» stod det på skjorten. Terje midt imellom Siv og Sylvi. De hadde samme t-skjorte på seg, med samme tekst.

– Er kampen mot marin forsøpling noe du brenner for? Noe som har sammenheng med dykkeinteressen?

– Jeg liker å dykke for dykkingens skyld og fordi jeg gjør det sammen med venner, men marin forsøpling er en utfordring. I dag har faktisk Energi- og miljøkomiteen behandlet et Dokument 8-forslag fra FrP. Vi ville blant annet at en større andel av norske bistandsmidler skal gå til arbeidet mot marin forsøpling globalt. Dette fikk vi ikke flertall for i komiteen, men resten fikk vi støtte for, blant annet at Stortinget skal be regjeringen arbeide for en forpliktende global avtale mot plastforsøpling i havet.

Energi- og miljøkomiteen
Terje Halleland sitter selv i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Og han er FrP sin energipolitiske talsperson.

– Hvilken komite ønsker du deg etter valget?

– Jeg har trivdes veldig godt i Energi- og miljøkomiteen, og jeg fortsetter gjerne der, men næringsliv og samferdselspolitikk er også spennende områder.

Breiflabben
Alvor til side. Terje Halleland liker å spøke. Bringe litt humor inn i den politiske debatten. Gjerne for åpen scene. Men han karakteriseres også som en terrier i politikken. Biter seg fast i politiske saker. Vil ha gjennomslag. En gang dro han en 42 kilos breiflabb om bord.

– Det var spektakulært, forteller han.

Fra leiligheten på Ølen Brygge kan han så å si kaste snøret ut, men en tur ut med båten er like velkomment. For eksempel ut til Romsa hvor det er godt tilrettelagt for båtliv.

– Hvilke utfordringer ser du for den maritime næringen fremover?

– Jeg tror næringen kommer til å få utfordringer med å holde på rammebetingelsene man etter hvert har fått på plass og at det blir viktig å skape forståelse for betydningen av disse. Det handler om å legge til rette for verdiskaping, avslutter Terje Halleland.

Terje Halleland Portrettintervju 1
Hobbydykkeren, hobbyfiskeren og båtentusiasten, Terje Halleland. Foto privat.

(Intervjuere Fride Solbakken og Sverre Meling jr.)