Valgkomiteen gjenoppnevnt

Styret i Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland gjennoppnevnte den 6. september valgkomiteen med to års funksjonstid. Alle komitemedlemmene har akseptert gjenoppnevnelsen.

Valgkomiteen 2020
Valgkomiteen 2021 - 2023: F.v. oppe Torbjørn Torkelsen (Aasen Shipping), Vibeke Vikse Johnsen (Karmøy kommune) og Hans-Petter Nesse (Wärtilä Norway). F.v. nede Geir Egil Østebøvik (Imenco) og Birgitte W. Johansen (Reach Subsea).

Valgkomiteen er slik sammensatt:

  • Vibeke Vikse Johnsen (Karmøy kommune)
  • Geir Egil Østebøvik (Imenco)
  • Birgitte W. Johansen (Reach Subsea)
  • Hans-Petter Nesse (Wärtsilä Norway)
  • Torbjørn Torkelsen (Aasen Shipping)

Valgkomiteen konstituerer seg selv med et eventuelt valg av leder.

Valgkomiteen vil i høst forberede valgene som skal finne sted i februar 2022 etter høring blant medlemmene.