​Vannskillene i styrelederens årelange tjeneste for Eidesvik

Kolbein Rege går snart av som styreleder i Eidesvik Offshore etter 27 år i rollen. Perioden lar seg ikke oppsummere, men vannskillene kan angis.

Kolbein Rege 09952
Kolbein Rege

Deling

Rege ble styreleder i Eidesvik & Co. AS i 1994 som senere skiftet navn til Eidesvik Holding AS og igjen til Eidesvik Offshore ASA. Dette var offshoredelen av virksomheten til brødrene Lauritz og Kristian Eidesvik. I 1997 delte de to virksomheten seg imellom etter en modell som Kolbein Rege utarbeidet på anmodning fra brødrene. Lauritz Eidesvik fortsatte med offshore, og Kolbein Rege fortsatt som styreleder i den delen.

– Jeg kjente Lauritz og Kristian relativt godt fra tiden jeg hadde i bank og fra advokatpraksisen jeg drev på det tidspunkt de kontaktet meg med spørsmål om å bli styreleder. Det var en ære for meg å bli spurt, sier Kolbein Rege.

Børs

Fra 1984 og et tiår fremover i tid var det nybyggingstørke for offshoreskip. Så begynte det å løsne. Lauritz Eidesvik mente at en måtte være med på utviklingen og at det skulle en klare uten å gå på børs.

Filosofien var å bygge skip mot lange kontrakter eller bestille ett skip om gangen fordi sannsynligheten for å få kontrakt i løpet av byggetiden var stor.

- I Eidesvik har vi vært inneforstått med at det er nødvendig å ta risiko for å utvikle seg, men risikoen skal være begrenset og forutsigbar, sier Rege.

Likevel ble det børs for Eidesvik Offshore. Lauritz Eidesvik gikk brått bort i desember 2002, men viktigere var at mange muligheter lå åpne, og de krevde nye grep og kapital. Simon Eidesvik hadde overtatt den daglige driften etter faren i januar 2002 og mente en børsintroduksjon var nødvendig. Han og Kolbein Rege var sammen med resten av organisasjonen klar for dette høsten 2004 da Simon brått ble revet bort. Børsintroduksjonen ble satt på pause i noen måneder, men arbeidet ble tatt opp igjen i januar 2005.

– Var rederiet i krise etter at Simon så raskt selv døde etter farens bortgang?

– Nei, jeg vil ikke si det. Simon hadde bygget en solid organisasjon med dyktige medarbeidere. De viste seg i stand til å føre rederiet videre på en god måte, svarer Kolbein Rege.

I juni 2005 ble Eidesvik Offshore tatt opp til notering på Oslo Børs.

– Har børsnoteringen vært nødvendig?

– Ja, jeg mener den har vært både nødvendig og vellykket. Vi hadde ikke klart å gjøre den veksten rederiet var gjennom fra 2005 til 2015 uten at vi var på børs og i tillegg så har det vært meget utviklende for organisasjonen å ha de kravene på seg som et børsnotert selskap har.

Miljø

Det var en vekst med miljø- og klimasaken som omdreiningspunkt. Det begynte med kontraheringen av Viking Energy. Hun fikk fremdrift på naturgass og ble levert i 2003. Lauritz Eidesvik hadde ment at vi i Norge selv burde kunne nyttiggjøre oss egne gassressurser, ikke bare sende dem i rør til Europa.

– Hva har miljøsatsingen handlet om. Ideologi, forretning eller teknologi?

– Jeg vil si mest det siste. Kulturen i Eidesvik har vært å se om det kan være noe spennende bak en dør. Hvilke muligheter som ligger der, og hvordan vi skal klare å nyttiggjøre oss disse mulighetene. Svaret er teknologi og samarbeid med andre selskaper/institusjoner. Helt fra Lauritz og Kristian var fiskere handlet det om å ha best båt, redskap og mannskap. Teknologiutviklingen Eidesvik Offshore har vært engasjert i, på egen kjøl og sammen med andre, om det er LNG med Viking Energy, eller den senere hybrid- og batteriteknologien, og nå med grønn ammoniakk, har vært drevet av nysgjerrighet og jakten på nye muligheter. Jeg er i grunnen veldig imponert over hva dette lille rederiet har fått til i samarbeid med andre, sier Kolbein Rege.

Offshorekrise og pandemi

Så hvordan kan det ha seg at han akkurat i 2021 velger å gå fra borde?

– Etter tunge år med offshorekrise mente vi at det var i ferd med å lysne i 2019. Høsten 2019 meddelte jeg styret at jeg fant det riktig å fratre på generalforsamlingen i mai 2020 slik at nye krefter kunne føre rederiet videre. Så kom pandemien med nytt oljeprisfall og jeg ble anmodet om å fortsette som styreleder. Nå er jeg passert 70 og har ikke de samme kreftene som jeg hadde i yngre dager. Etter en ny totalvurdering fant jeg det riktig å meddele styret og valgkomitèen at jeg ønsket å fratre som styreleder i generalforsamlingen nå i vår. Jeg ble veldig glad da Arne Austreid med sin lange erfaring fra oljeserviceindustrien og bank sa seg villig til å bli styreleder i Eidesvik Offshore, svarer Rege.

Eierfamilie og ansatte

Kolbein Rege mener seg privilegert som har fått være styreleder for Eidesvik Offshore i så mange år.

- Etter at Simon døde i 2004 var det veldig menigsfylt å kunne få være med å lede familieselskapet Eidesvik Invest videre, og det var ikke et vanskelig valg å slutte som advokat for å arbeide for Eidesvik-familien på full tid, sier han.

Kolbein Rege fremhever det han opplever å ha vært svært godt samarbeid med Eidesvik-familien, men også med de ansatte i Eidesvik Offshore og ikke minst med adm. dir. Jan Fredrik Meling som overtok som toppsjef i rederiet i 2005.

- Jeg vil igjen få berømme den kreativitet, innsatsvilje og engasjement som de ansatte på sjø og land har vist gjennom de 27 årene som jeg har fått være med som styreleder. De har imponert meg mange ganger. At rederiet i dag er i førersete innenfor det grønne skifte er ingen tilfeldighet, men resultatet av en bevisst satsing på teknologi og miljø gjennom mange år. Dette har gjennomsyret hele rederiet fra styret til folkene på land og sjø. Nå ser vi at det endelig skal gi resultater for rederiet. Det vil spennende å følge Eidesvik Offshore i de neste årene. Det er en fantastisk gjeng, avslutter Kolbein Rege.

(Tekst SMe. Foto Eidesvik Offshore)