Vil fortsatt jobbe for utflytting

Stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H) har ikke gitt opp håpet om at Eksportfinansiering Norge skal flyttes fra Oslo til Haugesund.

Sveinung Stensland
Sveinung Stensland

– Vi får ingenting til om vi ikke prøver, sier han.

Før påske vedtok Stortinget å be regjeringen om … «å utrede en sterkere regional tilstedeværelse for Eksportfinansiering Norge ut fra en målsetting om sterkere regional tilstedeværelse i viktige eksportregioner, og komme tilbake til Stortinget med saken.»

Vedtaket i Stortinget kom etter behandling i Næringskomiteen av Fremskrittspartiets dokument 8 forslag om at et sammenslått GIEK og Eksportkreditt skulle flyttes til Bergen og Ålesund. Også Stavanger og Haugesund meldte seg på i kampen om å bli lokaliseringsstedet for det som fra den 1. juli vil hete Eksportfinansiering Norge.

– Vi kan ikke styre Norge etter slike dokument 8 forslag. Jeg er enig med stortingsflertallet om at saken må utredes grundig og har ikke gitt opp håpet om at vi senere kan få til en full utflytting. I så tilfelle er Haugesund det klart beste alternativet, sier Sveinung Stensland.

I inneværende uke går fristen ut for regjeringen til å kunne fremme proposisjoner for Stortinget.

– Det betyr at en sak fra regjeringen til Stortinget om organiseringen av Eksportfinansiering Norge ikke vil komme før etter valget, sier Stensland.

(Tekst SMe. Foto Høyres pressebilder)