Vil ha kartlagt havnæringenes kompetansebehov

De maritime foraene på Vestlandet møtte arbeidsutvalget i Vestlandsrådet til dialog rundt den nye næringsstrategien for landsdelen. Kompetanse, virkemiddelapparat og samhandling var tema.

Fylkesordførere Vestlandet
F.v. fylkesordførerne Marianne Chesak, Jon Askeland og Tove-Lise Torve.

Arbeidsutvalget utgjøres av de tre fylkesordførerne i Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland, henholdsvis Tove-Lise Torve, Jon Askeland og Marianne Chesak. I møtet deltok dessuten representanter for Vestlandsrådet sitt sekretariat.

Næringsstrategien kommer til behandling i de tre fylkeskommunene til høsten.

De maritime foraene var konkrete i sine innspill. Dette ble fremmet:

Kompetanse

  • Kartlegge den havrelaterte forskningskompetansen og utdanningstilbudet som finnes på Vestlandet
  • Kartlegge havnæringenes kompetansebehov
  • Etablere en samarbeidsarena for forskning, utdanning og havrelatert næringsliv på Vestlandet

Virkemiddelapparatet/offentlige institusjoner

  • Kartlegge virkemiddelapparatet og offentlige institusjoner på Vestlandet
  • Hvordan kan de styrkes og tilføres nye/flere oppgaver?
  • Prioritere hvilke nye oppgaver/institusjoner vi ønsker å få til Vestlandet og lage en strategi på hvordan vi kan oppnå målet

Samhandling

  • Etablere en egen vestnorsk arena for stortingspolitikerne fra Vestlandet

Innspillene ble godt mottatt av de tre fylkesordførerne. – Et veldig fruktbart møte, avsluttet Tove-Lise Torve.