Wärtsilä styrker partnerskapet med Golar Management

Utvider og forlenger vedlikeholdsavtale.

Nanook
Golar Nanook

Wärtsilä har signert en femårs forlengelse av eksisterende serviceavtale for optimalisert vedlikehold med Golar Management Norway, som opererer og administrerer en flåte av LNG-tankere og lagrings- og regassifiseringsfartøy (FSRU-er). Avtalen dekker til sammen 16 skip. 14 av disse har Wärtsilä 50DF dual-fuel-motorer, mens de to siste er utstyrt med Wärtsilä 34DF og Wärtsilä 20DF dual-fuel-motorer. Forlengelseskontrakten ble signert i desember 2020.

Avtalen vil gjøre det mulig for Golar å følge en prediktiv vedlikeholdsstrategi, basert på Wärtsiläs dynamiske vedlikeholdsplanlegging (DMP) og avansert utstyrsdiagnostikk. I tillegg sørger Wärtsiläs Ekspertsentre for operasjonell driftsstøtte døgnet rundt. Denne kombinasjonen av avansert diagnostikk og Wärtsiläs inngående utstyrskompetanse forbedrer sikkerheten, påliteligheten og effektiviteten til utstyret og systemene som er installert betraktelig. Den vil også gi fleksibilitet i vedlikeholdsplanleggingen, ved at vedlikehold gjennomføres ut fra faktisk tilstand på utstyret og hva som er gunstigst for fartøyets operasjoner.

– Vi er glade for å fortsette vårt langsiktige partnerskap med Wärtsilä gjennom denne utvidelsen av vedlikeholdsavtalen. Wärtsiläs digitale fjernstøtte har vist seg å være av stor verdi for oss. Den eliminerer ofte behovet for å få sendt servicemedarbeidere om bord i skipene våre, noe som sparer både tid og kostnader, sier Øistein Dahl, administrerende direktør i Golar Management Norway.

– Livssyklusstøtte er et sentralt element i det å være en pålitelig partner for våre kunder. Gjennom Wärtsiläs optimaliserte vedlikeholdstjenester er vi i stand til å øke tilgjengeligheten til utstyret og systemene våre med mer enn 98 prosent – gjennom å oppdage problemer før de forårsaker svikt. I gjennomsnitt kan vi også redusere uplanlagt vedlikehold med 25 prosent. Ved å fornye denne avtalen styrker vi dessuten det eksisterende partnerskapet mellom selskapene våre, og vi er stolte av at Golar fortsetter reisen sammen med oss, sier Henrik Wilhelms, Director Performance Services i Wärtsilä Marine Power.

Den nye femårige livssyklusavtalen inkluderer 14 skip som tidligere har hatt en femårig avtale for optimalisert vedlikehold, samt ytterligere to Golar-fartøyer.

(Tekst og foto fra pressemelding.)