Åkrafjorden kan bli Norges «grønneste» fjord

Åkrafjorden kan bli markedsledende innen grønn turisme de kommende årene ved hjelp av kortreiste fornybare energiløsninger.

Unknown 2
Ser stort potensiale for grønne løsninger i Åkrafjorden: Arne Mæland (t.v.) i Future Marine Solutions AS, Tor Henrik W. Hagen i hydrogenselskapet Hydrogen Solutions og John Karsten Hustveit i Åkrafjorden Oppleving AS har i arbeidet med konseptstudien avdekket store muligheter innen grønn turisme og grønn energiproduksjon.

Det er konklusjonen i en konseptstudie som har sett på hvordan man med innovative løsninger kan redusere CO2- og luftforurensing knyttet til aktiviteter i fjorden.

- Åkrafjorden Oppleving AS er en paraplyorganisasjon for 11 reiselivsbedrifter i Åkrafjordområdet. Vi har naturgitte kvaliteter som er enestående. Nå er tiden moden for å utnytte dette. Skal vi tiltrekke oss fremtidens turister må vi tenke nytt og grønt, og vi må samarbeide på tvers av bransjer, sier leder for selskapet, John Karsten Hustveit.

Potensiale for hydrogenproduksjon

Studien peker på fem konkrete tiltak. Blant annet er det store muligheter for småskala grønn hydrogenproduksjon.

- Vi ser stort potensiale i Åkrafjorden for å produsere grønt hydrogen. Den eksisterende infrastrukturen på linjenettet mangler kapasitet og her kan grønt hydrogen komme inn som en energibærer. Produksjonen skal ikke ta av eksisterende produksjonskapasitet, men kan komme ved oppgradering av kapasiteten i allerede eksisterende kraftverk og potensielt nye kraftverk rundt Åkrafjorden, sier Tor Henrik W. Hagen i hydrogenselskapet Hydrogen Solutions.

Energiterminal kan gi synergieffekter

Studien peker også på andre energikilder og teknologiske fremskritt som vil bidra til å gjøre Åkrafjorden til en nullutslippsfjord. Solenergiløsninger med batteribank for lading av kjøretøy er ett moment. Et annet er etablering av en topp moderne energiterminal i Fjæra havn.

- Det er gode forutsetninger for å kunne forsyne en slik energiterminal med ren energi produsert lokalt. Med terminalen på plass får man infrastruktur for både kjøretøy og båter. Det betyr at turistbåten «Langfoss» kan bygges om fra dieselelektrisk drift til batteridrift og dermed gå på ren og kortreist fornybar energi. Det vil være bra for miljøet og en milepæl i arbeidet med å gjøre Åkrafjorden til Norges «grønneste» fjord for turisme, sier Hustveit videre.

Studien er utviklet av Åkrafjorden Oppleving AS og partnere, med støtte fra Enova.

Visningspunkt

Hustveit får medhold fra Arne Mæland i Future Marine Solutions AS som har vært prosjektkoordinator i prosjektet.

- Dette kan virkelig være en «gamechanger» for hvordan man løser miljøutfordringene i norske fjorder i fremtiden. I studien har man også sett på muligheten for å lage et visningspunkt der alle som besøker området kan se «direktesendt» oppdatering på hvor mye strøm som blir produsert, hvor mye man selv bruker ved eksempelvis lading, og hvordan totalløsningen sikrer at Åkrafjorden blir en attraktiv reiselivsdestinasjon for nullutslippsturisme, sier Mæland.

Funnene i studien gjør at Åkrafjorden Oppleving sammen med partnerne nå ønsker å se hvordan prosjektene kan realiseres gjennom private investorer og med støtte og investeringer fra blant annet Enova, Forskingsrådet og EU.

(teksten fortsetter under bildet)

Bilde Frå Eljervik Gard Mot Langfoss
Åkrafjorden. Fra Eljarvik gård mot Langfoss.

Fakta:

  • Konseptstudie med mål å se hvordan man gjennom innovative energi- og klimaløsninger kan legge til rette for nullutslippsturisme i Åkrafjorden.
  • Paraplyorganisasjonen Åkrafjorden Oppleving AS har vert hoveddriver i prosjektet.
  • Partnere i studien: Fagne AS, Havnekraft AS, Hydrogen Solutions AS, Åkrafjorden Oppleving AS, Future Marine Solutions AS, Saltåno Kraft, Kambo Energi og Atheno AS.

(Tekst og fotos hentet fra pressemelding.)