DOF gjør kontrakter for 260 millioner USD

Fire ankerhåndteringsskip med ROV-er har fått arbeid for Petrobras fast tre år frem i tid med opsjoner deretter på to år. I norske kroner er kontraktene verdt rundt 2,5 milliarder.

Skandi Angra
Skandi Angra

Kontraktene er gjort i Brasil og omfatter Skandi Angra, Skandi Paraty, Skandi Urca og Skandi Fluminense med oppstart i fjerde kvartal 2022. Skipene opererer også i dag for Petrobras.

Administrerende direktør Mons Aase uttrykker i en børsmelding stor tilfredshet og sier blant annet at kontraktene styrker selskapets posisjon i Brasil og samarbeidet med Petrobras.

(Tekst SMe. Foto DOF)