Færre skip - flere under norsk flagg

Antallet skip i rederiene som er medlem av Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland teller nå 309. 177 av disse seiler under norsk flagg.

Norsk Flagg 1

Ved inngangen til 2021 hadde rederiene 336 skip, men etter salg av særlig offshoretonnasje, er nå antallet altså noe redusert. Samtidig øker antallet skip under norsk flagg (NOR og NIS). I 2020 seilte 175 skip under norsk flagg, mens det ved inngangen til 2022 er 177 skip som har det norske flagget i hekken.

Av 29 skip som bygges for regning av medlemsrederiene i Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland, er 15 planlagt med norsk flagg.

I Maritim Rapport 2022 heter det at forutsigbarheten i den maritime politikken, herunder ikke minst forutsigbarheten knyttet til refusjonsordningene for sysselsettingen av norske sjøfolk, har stor betydning for hvilket flagg rederiene velger.

Les Maritim Rapport 2022 her.