Gamle redervillaer i Haugesund

I lys av at Karmsundgata 264 må regnes som et signalbygg i Haugesund, er mannen som bygde huset, underlig ukjent.

Christian Valentinsen
Karmsundgata 264. Foto Tonjer Media.

John Valentinsen

For all del. Christian Valentinsen var sønn av John Valentinsen, og sistnevnte må regnes som en av Haugesunds fremste forretningsmenn i perioden fra han begynte sine silde-forretninger midt på 1840-tallet til sin død i 1900. I 1860-årene disponerte han mest tonnasje av alle rederne i den fremadstormende skipsfartsbyen og var dessuten den første som tok levering av et dampskip i 1872 med D/S Karmt fra John Hauges verft på Hasseløy.

Christian Valentinsen

Sønnen Christian ble født i 1864 og i sine yngre år kom han til å arbeide for faren. Han oppholdt seg i denne tiden også noen år i England for å lære skipsfartsfaget i det som den gangen var verdens ledende skipsfartsnasjon. I slutten av 1890-årene etablerte han seg så med egen skipsfartsvirksomhet og hadde i en periode svogeren, konsul Kirsebom, med seg i rederiet. I 1916 opphørte imidlertid rederivirksomheten til Christian Valentinsen ved salget av D/S Raylton Dixon, først til Jacob Ringen som kort etter solgte skipet videre til Anton M. Pedersen & Co. i Kristiania, og ved forliset til D/S Schweigaard den 5. november. Det var kun en drøy uke etter at Raylton Dixon forliste i full storm i Nord-Atlanteren under nytt flagg av nevnte Kristiania-rederi.

Deretter befattet ikke lenger Christian Valentinsen seg med skipsfart annet enn at han var britisk konsul de første par årene av første verdenskrig. Ifølge nekrologen i Haugesunds Avis etter hans død den 14. april 1932, befattet Valentinsen seg heller ikke med annen forretningsvirksomhet enn skipsfart frem til sin død 68 år gammel.

Fødehjemmet

Like fullt må han ha hatt rikelig med penger på bok da han i 1928 fikk bygget Karmsundgata 264, et bygg mange fortsatt forbinder med «Fødehjemmet» etter å ha blitt solgt til Haugesund Røde Kors i 1956 og deretter, eller mer spesifikt fra 1958, i mange år å ha tjent som nettopp, et fødehjem. I 1956 hadde imidlertid Christian Valentinsen vært død lenge. Det var familien som solgte til Røde Kors, men Christian Valentinsen levde sitt liv som ugift, også dette ifølge nekrologen i Haugesunds Avis fra april 1932, og hadde formodentlig av denne grunn ikke livsarvinger.

Signalbygg i nyklassisistisk stil

Et signalbygg, ja, fordi Christian Valentinsen må mot slutten av sitt liv ha ønsket å bygge et monument over seg selv. I alle fall tillater undertegnede å tolke det slik. Rundt huset ble det anlagt en flott hage, og selve huset er signert arkitekt Einar Halleland. Haugesunds feirede arkitekt holdt noenlunde samtidig på med et annet signalbygg i byen, nemlig Posthuset like nedenfor Vår Frelsers kirke og like overfor H. M. Wrangell sin flotte villa. Både Karmsundgata 264 og Posthuset er i nyklassisistisk stil. Legg i så henseende særlig merke til de doriske søylene i front som bærere av pedimentet. Denne gavlen trekker tanken mot et gresk tempel.

Tilbygget i front av huset er av senere dato. I dag eies Karmsundgata 264 av Tonjer Media.

Christian Valentinsen 2
Karmsundgata 264. Foto Tonjer Media.

(Tekst og foto SMe. Kilder: Nekrolog i Haugesunds Avis april 1932, artikkel i Haugesunds Avis 17.01.2022, Digitalarkivet, «Skipsfartsbyen, Haugesunds skipsfartshistorie 1850 – 2000», Morten Hammerborg, «Våre gamle skip», Leif M. Bjørkelund og E. H. Kongshavn samt samtale med Jahn Tonjer.)