GMC styrker satsningen på Gismarvik Base

Stavanger-konsernet GMC styrker nå satsningen på Gismarvik Base i Haugaland Næringspark. Basen blir et viktig sted for det grønne skiftet i industrien.

Gmc Konsernet Des 2022
F.v. Bengt Olav Gåsøy, daglig leder, GMC Marine Partner, Torgeir Strøm, driftsleder Gismarvik Base og Thomas A. Vang, konsernsjef, GMC. Foto: Marianne Helgesen.

– Industrikonsernet GMC har som mål å vokse, også innenfor nye og grønne områder. Haugalandet er en spennende region innen bærekraftig utvikling, og for GMC er det viktig å være til stede i regionen, sier Thomas A. Vang, konsernsjef i GMC.

Vang startet som konsernsjef i GMC i september og er spent på utviklingen i industrien.

– Optimismen i næringen gir oss god grobunn for videreutvikling og vekst. Økt tilstedeværelse i Gismarvik er en viktig del av denne satsningen, sier Vang.

Pit stop for maritime tjenester

Gismarvik Base består av havneanlegg og dypvannskai. Basen er et knutepunkt for logistikken til sjøs og på E39 og E134.

– Vi opplever gode nettverk og svært høy grad av kompetanse i regionen rundt Gismarvik. Vi benytter oss av dyktige lokale leverandører innenfor ulike profesjoner. Dette gir Gismarvik Base mulighet til å fungere som et pit stop for maritime tjenester og service, et grønt knutepunkt for industrien, sier Bengt Olav Gåsøy, daglig leder i GMC Marine Partner.

GMC har ansvar for drift og tilrettelegging i havnen. Gismarvik Base består av store verksted- og lagerhaller, kontorbygg og garderobefasiliteter, samt maskiner og utstyr for effektiv logistikk. De store havnearealene benyttes både til korte og langsiktige leieforhold.

– GMC tilbyr et bredt omfang av tjenester innen skipsservice, baselogistikk og marine operasjoner. Vi har alt fra elektro og automasjon, skipsreparasjon, baselogistikk og lager, til utleie av tungt maritimt utstyr til industrier som driver offshore. I Stavanger er hovedbasen vår i Mekjarvik, men vi har oppdrag både onshore og offshore. Nå skal vi også tilby en verdifull totalpakke til gamle og nye kunder fra Gismarvik. Vi har stor tro på fremtiden i Haugaland Næringspark, sier Thomas A. Vang.

Nøkkelperson på plass

I desember startet Torgeir Strøm som driftsleder på Gismarvik Base. Strøm blir en nøkkelperson i operatørrollen til GMC i havnen. GMC skal være et bindeledd mellom aktørene i parken og tilrettelegge for de som ønsker aktivitet på basen.

– Jeg har gledet meg til å ta fatt på oppdraget og ser frem til å jobbe med spennende prosjekter og ulike aktører her i Gismarvik, sier Torgeir Strøm.

– Haugaland Næringspark har stort potensiale, og vi skal nå bidra med å gjøre Gismarvik Base til et attraktivt valg for bærekraftige prosjekter, sier Bengt Olav Gåsøy, daglig leder i GMC Marine Partner.

Viktig rolle for regionen

– Haugaland Næringspark er Norges største ferdigregulerte næringsområde. Det ligger i sentrum av betydelig industriell virksomhet. Parken har en klar ambisjon om å tiltrekke seg grønn industri og aktører med behov for store arealer og energi. Nå er vi klare for flere spennende prosjekter og ser frem til et godt samarbeid med GMC videre, sier Tiril Fjeld, daglig leder i Haugaland Næringspark.

De store arealene i Gismarvik Base viste seg å være svært gunstige i prosjektet til det amerikanske teknologiselskapet Makani. Teknologiselskapet testet en flygende drage som produserer strøm til havs. I etterkant av dette prosjektet har det blitt gjennomfør flere arealkrevende prosjekter innenfor fornybar energi.

– Den skjermede plasseringen i Gismarvik er svært god med tanke på dybder og innseiling. I tillegg er det nærhet til strategiske lokasjoner ute på sokkelen. Når vi er i dialog med aktører som jobber mot havvindprosjekter, får de litt bakoversveis når de ser anlegget. Det må nesten ses med egne øyne, området er veldig stort, sier Gåsøy.

Tiril Fjeld
Tiril Fjeld leder Haugaland Næringspark.