Hagland Shipping bestiller sitt tredje nybygg

Hagland Shipping har inngått kontrakt med Royal Bodewes i Nederland for bygging av ytterligere ett selvlossende bulkskip på 5000 DWT i tillegg til de to skipene som er under bygging og som ble annonsert i april 2021.

Hagland Nybygg Meldt 24 02 22

Skipene legger opp til nullutslipp i havn og betydelige reduksjoner av utslipp til havs.

- Målet for Hagland er å få til en grønnere nærskipsfart ved reduksjon av lokale og globale klimagasser samt reduksjon av støy, heter det i en pressemelding.

Det nye skipet vil erstatte eldre skip som har tradisjonell propulsjonsløsning med et moderne optimalisert skip med plug-in batteri hybrid løsning som tilfredsstiller IMO TIER III.

- Ved levering av dette skipet vil minimum 50% av Haglands eide flåte være utstyrt med batterihybrid-teknologi. Sammenlignet med de eldste skipene i Haglands eksisterende flåte, forventes skipene å redusere CO2 utslippet med mer enn 40% og NOx utslippet med 90-95% fra levering. Skipet er sammen med sine søstre også delvis forberedt for nullutslippsteknologi. Hun forventes levert rundt midten av 2023, sier administrerende direktør Arne W. Aanensen.

De to første skipene vil bli levert hhv. sommeren 2022 og første kvartal 2023.

- Skipene vil føre NIS flagg. Total investering for dette siste skipet utgjør ca. NOK 150 millioner. Hagland Shippings nybyggingsprogram har en totalinvestering på ca. NOK 430 Millioner, forteller administrerende direktør Knut W. Aanensen.

Nybygningskontrakten er inngått med basis i støtte fra ENOVA som har vært avgjørende for gjennomføring av prosjektet. Prosjektet har også fått støtte fra flåtefornyelsesprogrammet for nærskipsfarten.

- Vi er stolte over å kunne inngå enda en kontrakt for nybygg med den ypperste miljøteknologien som er kommersielt tilgjengelig. Investeringen i disse nybyggene er et stort skritt fremover for selskapet og vil gjøre Hagland Shippings flåte til den mest miljøvennlige innen vårt segment, sier Aanensen.

(Tekst og illustrasjon fra pressemelding.)