Knutsen Group og NYK etablerer selskap for karbontransport og lagring

Selskapet skal ifølge en pressemelding operer globalt. Knutsen Group har sitt hovedkontor i Haugesund. NYK er et japansk gigantrederi som fra før har tette bånd til Knutsen, ikke minst med et 50/50 prosent partnerskap i bøyelast, men også innenfor LNG.

Kncc
Illustrasjon av tanskip for frakt av nedkjølt CO2 med lasteinnretning i bauen.

Det nye selskapet vil hete KNCC, Knutsen NYK Carbon Carriers og eies på 50/50 basis. Anders Lepsøe er ansatt som administrerende direktør. Svein Steimler som leder NYK Group i Europa, blir styreleder. Trygve Seglem som eier og er styreleder i Knutsen, blir styrets nestleder.

Til grunn for det nye selskapet ligger Knutsens teknologi PCO2 som muliggjør transport av nedkjølt CO2. Selskapsetableringen styrker Knutsen Group og NYK ytterligere innenfor det grønne skiftet.

Egne tankskip, store som små, skal transportere nedkjølt CO2 til stedene for utnyttelse og lagring.

– Behovet for slike skip er forventet å øke raskt fremover, heter det i pressemeldingen.

– Vi er svært glade for å kunne tilby et produkt som blir avgjørende for å nå de ambisiøse klimamålene som er satt. Kombinasjonen av PCO2-teknologien med kunnskapen og erfaringen vi har fra offshoreoperasjoner gjør oss i stand til å tilby en sikker og regulær transport av nedkjølt CO2 til eksisterende og kommende kunder, sier Trygve Seglem.

(Tekst SMe basert på pressemelding. Illustrasjon KNCC)