Måtte svare for generalkonsulatet i Houston

Stortingsrepresentant Terje Halleland (FrP) spurte olje- og energiminister Terje Aasland om hans departement vil bidra økonomisk for å sikre videre drift av generalkonsulatet.

Terje Aasland
Terje Aasland

Bakgrunnen er UDs beslutning om å legge ned generalkonsulatet i Houston.

- Har Olje- og energidepartementet blitt konsultert i forkant av UDs beslutning om å nedlegge generalkonsulatet i Houston, hvilke betraktninger har statsråden gjort seg i forhold til hvordan beslutning rammer Norges energibransje, det være seg fossilt, fornybart, og det grønne energiskifte, og vil OED være åpen for å bidra økonomisk for å sikre videre drift av generalkonsulatet om det er økonomien som er problemet? spurte Halleland.

Videre spurte stortingsrepresentanten fra Rogaland om hva som er statsrådens vurdering av viktigheten av Houston og Texas i global energisammenheng, herunder knyttet til Norge som energinasjon.

Han begrunnet engasjementet sitt i saken med betydningen generalkonsulatet har hatt for den norske energibransjen og viste blant annet til at 140 norske bedrifter er etablert i Houston foruten at 6.000 nordmenn bor der.

Statsråden kom nylig med svaret sitt. I dette viser Aasland til at nedleggelser av utenrikstjenestens utestasjoner ligger under utenriksministerens konstitusjonelle ansvar, men han uttrykker likevel at ambassaden i Washington DC, generalkonsulatene i San Francisco og New York, og ikke minst Innovasjon Norge og NORWEP sine kontorer i Houston, som ikke vil bli nedlagt, på en betryggende kan ivareta oppgavene som har ligget under generalkonsulatet i Houston.

- Houston er svært sentral i global energisammenheng, med en energibransje som spenner fra olje og gass til fornybar energi. Det er derfor en stor tilstedeværelse av norske selskaper, herunder en rekke leverandørbedrifter. Næringsfremme mot dette viktige markedet vil derfor fortsette å være en viktig prioritering for regjeringen, understreker olje- og energiminister Terje Aasland.