Poseidon kommer med havets rikdommer

Viet Dung Vu sin disputas i bystyresalen i Haugesund Rådhus var ikke bare spesiell ved at den var den første noensinne i Haugesund, men også ved at doktoranden forsvarte en maritim avhandling. Mon tro hva Knut Knutsen O.A.S. tenkte? Maritim betraktning i Haugesunds Avis.

Doktordisputas Bystyresalen
En stolt doktorand, Viet Dung Vu, i midten. T.v. professor Margareta Holtensdotter Lützhöft og dekan ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Torbjørn Heyerdahl. T.h. instituttleder for maritime studium, Johanne Marie Trovåg og ordfører i Haugesund, Arne-Christian Mohn.

Fra den høyre delen av triptykonet bak ordførerens stol i bystyresalen så nemlig både gamlerederen og hans hustru, fru Elisabeth, født Bakke, litt skrått ned på Viet Dung Vu der han presenterte arbeidet sitt fra de siste fire årene. En avhandling med den krevende tittel av "Developing user-centred interfaces for marine navigation systems – The S-mode odyssey".

Ja vel, men for å gjøre det litt enklere, kan vi si at avhandlingen handler om brukersentrert utvikling i maritim industri. Om dette gjør deg klokere, er likevel en annen sak. Kanskje kan vi da prøve med i tillegg å anføre at hva Vu gjør i avhandlingen sin er å gi et sett med anbefalinger for organisering og visning av innhold på et grafiske brukergrensesnitt for et bredt spekter av utstyret i styringsrommet til et skip.

Da nærmer vi oss poenget.

Mennesket og teknologien

Den maritime forskningen på Høgskulen på Vestlandet sin campus i Haugesund handler mye om å forstå mennesket i forhold til teknologien. Fra Helle Oltedal i 2009 gikk inn i et maritimt gaveprofessorat ved det som den gangen var HSH, er det menneskets rolle i en teknologisk, autonom og digital virkelighet mye har dreid seg om. Gaveprofessoratet som Oltedal fikk ved finansiering fra den lokale rederinæringen, er gjennom mer enn et tiår blitt til et helt forskningsmiljø inklusive en rekke doktorstipendiater. For noen år tilbake ble miljøet supplert med en svenskfødt professor fra Tasmania. Viet Dung Vu går egentlig i Margareta Holtensdotter Lützhöft fotspor. I alle fall satt han under hennes lærestol på Tasmania og har siden, også han, kommet til Norge. Nå har Lützhöft som hovedveileder gitt sitt bidrag til at den unge vietnameseren er blitt doktor.

Men æren tilfaller ham alene. Slik æren tilfaller hver og en av dem som har seilt på de sju verdenshavene for å forsørge seg selv og sine, men samtidig har bygget maritim kunnskap som har gjort Haugesund og regionen rundt til ledende i det maritime miljøet nasjonalt som internasjonalt. Og ikke tilfaller æren bare disse. Den tilfaller også de som passet hus og barn hjemme og som kunne vente både ett og to år på å få sin kjære hjem. Dessuten tilfaller den de som har bygget sine forretninger med stor vilje til å ta risiko. De som har sittet på sine kontorer, slike som for eksempel Knut Knutsen O.A.S.

Hva begynte alt sammen med?

Han og Elisabeth stilte seg helt sikkert spørsmålet, da de hørte på Viet Dung Vu, hvor det hele startet? I Alf Rolfsens tredelte maleri, triptykonet, i bystyresalen i Haugesund Rådhus, gir svaret seg selv. Havguden og den som kan temme alle ville hester, Poseidon, vises i maleriets midtparti der han med stor kraft og fylde bak et firspann kommer inn på havnen i Haugesund medbringende alle havets rikdommer. Dette er eventyret. Det var her det begynte, men til venstre for havguden, i triptykonets venstre parti, fremstilles hverdagen. Arbeidet. Slitet. Det var her det fortsatte.

Som treåring var ikke Knut Knutsen O.A.S. seg bevisst at det ble etablert en sjømannsskole i hjembyen i 1874, men om han under disputasen til Vu skulle ha tenkt hvor det hele startet, kan det godt ha vært at han ville ha tenkt at det hele startet med sjømannskolen i 1874. Som alle rederne i sjøfartsbyen, før og nå, har også Knut Knutsen O.A.S. hentet mange av sjøfolkene sine fra byens maritime skoler. De ble utviklet gjennom hele det forrige århundret. Navigasjonsskolen, maskinistskolen, kokk- og stuertskolen og Haugesund maritime høgskole fra 1980. At det kom en høgskole i byen på 80-tallet, er særlig verdt å merke seg i vår anledning.

Universitetsbyen Haugesund

I dag er denne blitt til Høgskulen på Vestlandet. HVL har universitetsambisjoner, og doktordisputasen til Viet Dung Vu må ses i dette lyset. Den er blitt til på høgskolens egen kjøl og er slik et viktig skritt på veien til at høgskolen skal bli et universitet. At disputasen ble gjennomført i Haugesund, forteller at sjøfartsbyen vil ta sin posisjon som universitetsby innenfor rammen av HVL, ikke minst hva gjelder det maritime.

Dette tenkte kanskje Knut Knutsen O.A.S. med hustru, fru Elisabeth, født Bakke, men de er jo døde så det betyr kanskje ikke så mye. Da betyr det mer at ordføreren i Haugesund, Arne-Christian Mohn, fulgte hele disputasen og at Haugesund kommune stilte Rådhuset til disposisjon. Det forteller hvilken betydning historiens første disputas i byen tillegges både av kommunens og høgskolens ledelse og ansatte.

Poseidon har på ny kommet til oss med havets rikdommer.

(Tekst og foto SMe)