Så kom tildelingskriteriene på høring

Havvindnæringen har ventet lenge og utålmodig. Men nå skjer det noe rundt Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord. Les reaksjonene på høringsutspillet fra sentrale aktører.

Marte Eide Klovning Og Terje Aasland
Nylig var olje- og energiminister Terje Aasland på Utsira hvor også de unge fikk vise frem hva de tenker om fremtiden for havvind på Utsira Nord. Statsråden ble vist barnetegningene av ordfører Marte Eide Klovning. Nå handler det om å få innspill fra alle med interesser i utviklingen av havvind på norsk sokkel.

– Dette er en stor dag for norsk havvind. Olje- og energiministeren setter virkelig opp farten for utbygging på Utsira Nord og Sørlig Nordsjø II ved å sende kriteriene på høring med en måneds frist (høringsfristen er 6. januar, red. anm.). Alt ligger til rette for tildeling i løpet av neste år, sier administrerende direktør i Deep Wind Offshore, Knut Vassbotn.

Administrerende direktør Gunnar Birkeland i Source Galileo Norge er på samme frekvens.

– Endelig, sier han, og føyer til at dagens gjennomgang av høringsnotatene ikke har gitt noen store overraskelser.

Thor Otto Lohne i Norsk Havvind mener at høringsutspillet som er kommet, er godt gjennomtenkt.

- Og korte høringsfrister er noe vi har vennet oss til. Det skal vi takle, sier han.

Maritimt Forum er også høringsinstans.

- Jeg synes dette ser lovende ut. Det er viktig å få i gang havvindsatsingen i Norge, og vi er glade for at regjeringen fastholder planen om å utlyse første fasen innen første kvartal 2023. Det er imidlertid for tidlig å si noe konkret om innholdet i høringen i dag. Nå skal vi sette oss ned og gjennomgå dokumentene i samarbeid med våre medlemmer og levere vårt høringssvar til regjeringen, sier Ivar Engan, daglig leder i Maritimt Forum.

Lokal leverandørindustri på Haugalandet og i Sunnhordland har vært opptatt av at havvindsatsingen skal gi lokal verdiskaping, ikke minst når det bygges ut felt like utenfor stuedøren.

– Som en lokal utvikler med eiere i Knutsen Group, Haugaland Kraft og SKL, er vi fornøyde med at lokale ringvirkninger er et av hovedkriteriene regjeringen legger opp. Det er her det skal skje, og den lokale industrien er klar. Dette er viktig startskudd for havvindhovedstaden Haugesund. Vi har Utsira Nord, testturbinene på MetCentre, havvindklyngen og en lang rekke kompetente leverandører. Tomten som Deep Wind Offshore har på Utsira, blir også vist frem som der transformatorstasjonen skal ligge, kommenter Vassbotn.

Birkeland er også opptatt av den lokale verdiskapingen samtidig som han viser til at regjeringen understreker behovet for å få ned kostnadene i utbyggingsløsningene.

– Her må vi finne den rette balansen, sier Gunnar Birkeland.

- Kravet om lokal verdiskaping er i tråd med forventningene våre og noe vi skal klare å svare opp, sier Thor Otto Lohne. Norsk Havvind har for øvrig nå flyttet kontoradressen sin til Karmøy.

Så vel Vassbotn, Birkeland som Lohne sitter i konsortsier hvor ønsket er en reell konkurranse om å vinne konsesjon for sine respektive utbyggingsløsninger.

– Innspillene vi gir i høringsrunden må dreie seg om konkurranse og mangfold, understreker Gunnar Birkeland.

- Konkurranse og mangfold er viktig. Samtidig tenker jeg at høringsnotatet allerede ivaretar dette ganske godt, sier Thor Otto Lohne.

(Tekst og foto SMe)